Beginpagina van Plantaardigheden.nl

 

 

Actuele toepassingen van planten

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten
Sitemap

Leesmaar.nl
Dodoens en meer bijzondere boeken

Leeswerk.nl
Artsenijgewassen
Flora Batava

Krachtigeplanten.nl
A modern herbal: 100 medicinale planten
Massachusetts Institute of Technology

Bouw kas voor kweken algen met CO2 uit mestvergisting en WKK

Groot als poster

Wageningen UR (University & Reseach centre) gaat samen met enkele partners op haar onderzoeksterrein In Lelystad een kas bouwen om op constante wijze (dag en nacht) algen te kweken op basis van zonlicht en led licht. Als grondstof voor de kweek zal CO2 worden gebruikt uit een biogasinstallatie die al op het terrein staat. De kas komt op het terrein van ACRRES in Lelystad, het landelijk toepassingscentrum voor duurzame energie en groene grondstoffen.

De algen maken gebruik van drie reststromen van de biogasinstallatie. De biogasinstallatie is een combinatie van een mestvergister en een warmte-kracht-koppeling (WKK) waarin het geproduceerde methaangas wordt omgezet in elektriciteit en warmte. De algen gebruiken de CO2 die in de ongezuiverde rookgassen zit, de restwarmte van de WKK en de meststoffen uit het digestaat afkomstig uit de biogasinstallatie. Op deze manier worden kringlopen gesloten en dat is precies de doelstelling van het project EnergieRijk.

ACRRES is een initiatief van Wageningen University & Research centre samen met duurzaam energiebedrijf Eneco. Samen met  bedrijven worden op het terrein prototypes voor duurzame energieopwekking ontwikkeld, gerealiseerd en in de praktijk getest. De installaties en de technische kennis om de algen te kweken wordt geleverd door het bedrijf Algae Food & Fuel (AF&F). ACRRES en AF&F stellen een gezamenlijk onderzoeksprogramma op.

AF&F heeft in Hallum een uniek systeem ontwikkeld om via een industrieel proces op constante wijze (dag en nacht) algen te kweken op basis van zonlicht en led-licht. De gekweekte algen hebben na bewerking diverse nuttige toepassingen zoals voedingsadditieven in veevoer.

Bij opschaling van dit proces kan het potentieel zelfs een alternatief zijn voor het ondergronds opslaan van CO2 in lege gasvelden. In dat geval zal ook de geproduceerde hoeveelheid nuttige biomassa aanzienlijk zijn. Er zal daarom ook onderzoek worden verricht naar de toepassingen van deze biomassa.

Nieuws
over actuele toepassingen van planten
Index
Nieuwe regels specerijen, kruiden en kruidenpreparaten
  Warenwetbesluit Specerijen en kruiden Geldend op 14-12-2012
  Warenwetbesluit Kruidenpreparaten Geldend op 04-01-2013
Persberichten en artikelen
  ‘Behoud, bevorder en benut het rijke bodemleven’
  Verse sla: niet van de grond, maar uit de fabriek
  Wetenschappers vinden nieuw wapen in de strijd tegen aardappelziekte phytophthora
  BIOCOMES: nieuwe duurzame gewasbestrijdingsmiddelen voor landbouw en bosbouw
  Kostbare stoffen van het land
  De boer verbouwt nu ook medicijnen
  Wageningen UR organiseert kennismiddag "Algenteelt in de glastuinbouw"
  Verbeterd gebruik van peulvruchten geeft Afrikaans landbouwsysteem een boost
  Hoe het komt, dat kiemplantjes altijd naar het licht groeien
  Besmettelijke Panama disease in banaan verspreidt zich opnieuw verder
  Ook nu nog leveren nieuwe rassen van landbouwgewassen steeds hogere opbrengsten
  Bijzondere smaak van ‘smoky’ tomaten komt door het ontbreken van één enzym
  Schadelijks suzuki-fruitvlieg in Nederland voor het eerst massaal aanwezig
  Praktijktest ‘teelt de grond uit’ met prei gestart
  Schimmel neemt losgelaten stukjes eigen celwand "in de tang" om afweer van plant te omzeilen
  Eerste Zuid-Amerikaanse plant gevonden voor reinigen zink- en cadmiumvervuilde bodems
  Groot mysterie in afweersysteem van planten ontrafeld
  Tomaten met extra vitamine C dankzij LED-belichting
  Wageningen University start campagne om malaria milieuvriendelijk uit te roeien op Rusinga in Kenia
  Nieuwe toets voorkomt onnodige bespuitingen  tegen veroorzaker zwartvruchtrot in peer 
  Akkerrand moet bloemrijker
  Stikstof uit lucht als voeding
  Genetische diversiteit van tomaat in kaart brengen
  Verbetering rassen voor kleine boeren in China

Activiteiten Meise

  Het aanbod aan activiteiten van de Plantentuin voor de komende maanden is vrij uitgebreid en divers
  Externe link Digitale nieuwsbrief Meise Nummer 32, december 2012
  Externe link Tijdschrift Dumortiera
  Externe link Nieuws uit de Plantentuin
  Externe link Niet te missen
  Externe link Plant in de kijker
  Externe link De Tuinwinkel
Eerdere opmerkelijke artikelen
  Over kruidengeneesmiddelen Implementatie EU richtlijn traditionele kruidengeneesmiddelen (pdf)
  Bouw kas voor kweken algen met CO2 uit mestvergisting en WKK Duurzame energie en groene grondstoffen met poster
  Zinkrijke voeding stap dichterbij: Onderzoekers vinden planten-genen voor zinkopname
 

Externe link NVF: Betrouwbare informatie over plantaardige geneesmiddelen - Infofyto.nl

  Externe link Stevia VERORDENING (EU) steviolglycosiden E96
Eerder nieuws
  Duurzame voedselketen vergt integrale aanpak Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding
  Twee opmerkelijke koffiesoorten, nieuw voor de wetenschap, in de Plantentuin
  Pas op voor de reuzenberenklauw, een invasieve plant, niet zonder gevaar!
  Nederlands natuurgebied bron van natuurlijke vijanden van tomatenmineermot
  Mondiale Motivatie of Europese Eigenheid? Vier scenario’s voor ggo’s in de Europese Landbouw pdf
  Wetenschappers brengen 30.000 jaar oude zaden tot leven

Nieuws over bijen

  Index
  Bijenhotel en insectenhotel
 

Dirck Outgaertsz Cluyt 1597 Van de Bijen, hare wonderlicke oorsprong

     
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel