Beginpagina van Plantaardigheden.nl

 

 

Actuele toepassingen van planten

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten
Sitemap

Leesmaar.nl
Dodoens en meer bijzondere boeken

Leeswerk.nl
Artsenijgewassen
Flora Batava

Krachtigeplanten.nl
A modern herbal: 100 medicinale planten
Massachusetts Institute of Technology

Persbericht 12 november 2013

Hoe het komt, dat kiemplantjes altijd naar het licht groeien

Video YouTube, door de microscoop: http://youtu.be/C5riH47kneI

Onderzoekers van Carnegie Institution op Stanford University en Wageningen University, onderdeel van Wageningen UR, hebben ontdekt hoe cellen in stengels van kiemplantjes blauw licht gebruiken om naar het licht te groeien.

Ze deden de ontdekking doordat ze bij eerder onderzoek naar de groei van cellen van kiemplantjes zagen  dat de cellen in de stengels van kiemplantjes reageerden op het blauwe licht dat in de microscoop gebruikt werd.

De onderzoekers vonden nu hoe het blauwe licht er voor zorgt dat er in de cellen kleine structuren, de microtubuli, haaks gaan groeien op hun normale groeirichting.

Daardoor verandert ook de groeirichting van de plantjes en groeien ze naar het licht.

De onderzoekers hebben het eiwit gevonden dat er voor zorgt dat de microtubuli haaks op hun normale richting kunnen gaan groeien.

De resultaten zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Science.

Dat kiemplantjes naar het licht groeien weet zowat iedereen.

Maar hoe komt dat?

Over die vraag hebben zich al heel wat onderzoekers het hoofd gebroken.

Bij eerder onderzoek keken de wetenschappers al ín de cellen van kiemplantjes.

Met speciale microscopen, die gebruik maakten van blauw laserlicht, konden ze in de cellen structuren zichtbaar maken die heel belangrijk zijn voor de groeirichting van plantencellen: de microtubuli.

Maar daarbij gebeurde iets vreemds: onder de microscoop veranderde binnen tien minuten de organisatie van de microtubuli totaal.

Door slim gebruik te maken van beeldanalysetechnieken konden de onderzoekers nu zichtbaar maken dat blauw licht er voor zorgt dat er binnen een paar minuten grote aantallen nieuwe microtubuli ontstaan die allemaal haaks staan op de richting van de bestaande microtubuli.

Daarnaast ontdekten de onderzoekers ook de manier waarop de cellen in kiemplantjes in deze situatie het licht waarnemen.

Dat bleek het fototropine te zijn, één van de eiwitsoorten waarmee planten licht kunnen waarnemen.

Het ontstaan van grote aantallen microtubuli die haaks staan op de richting van de al aanwezige microtubuli, blijkt veroorzaakt te worden door het eiwit katanine.

Kiemplanten die het katanine-eiwit missen, kunnen niet hun microtubuli van richting laten veranderen en zijn daardoor niet in staat om naar het licht toe te groeien.

Katanine wordt door het fototropine aan het werk gezet.

Katanine kan de nieuwe microtubuli door midden knippen op de plaats waar ze kruisen met microtubuli die in de normale groeirichting liggen.

Door het knippen ontstaan er 2 microtubuli die beide in de nieuwe richting groeien.

Iedere keer dat nieuwe microtubuli andere microtubuli kruisen die in de oorspronkelijke richting liggen, kan katanine de nieuwe microtubuli knippen, waardoor er steeds nieuwe vertakkingen ontstaan.

Op die manier ontwikkelen zich binnenin de cellen in een paar minuten tijd een soort ‘bomen’ van microtubuli die allemaal haaks liggen op de oude richting.

De groei en ontwikkeling van planten is sterk afhankelijk van de kwaliteit en hoeveel licht die ze waarnemen.

Planten zijn afhankelijk van licht voor fotosynthese maar kunnen niet zelf bewegen.

In plaats daarvan groeien ze naar het licht toe.

Dit onderzoek laat zien dat het herorganiseren van microtubuli een essentiële rol heeft in dit proces.

Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt door een NSF award, het Carnegie Institution for Science, de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM), dat ondersteund wordt door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), het EU-NEST programma, een CASPIC award, de TOYOBO BIOFOUNDATION en het Human Frontier Science Program.

Nieuws
over actuele toepassingen van planten
Index
Nieuwe regels specerijen, kruiden en kruidenpreparaten
  Warenwetbesluit Specerijen en kruiden Geldend op 14-12-2012
  Warenwetbesluit Kruidenpreparaten Geldend op 04-01-2013
Persberichten en artikelen
  ‘Behoud, bevorder en benut het rijke bodemleven’
  Verse sla: niet van de grond, maar uit de fabriek
  Wetenschappers vinden nieuw wapen in de strijd tegen aardappelziekte phytophthora
  BIOCOMES: nieuwe duurzame gewasbestrijdingsmiddelen voor landbouw en bosbouw
  Kostbare stoffen van het land
  De boer verbouwt nu ook medicijnen
  Wageningen UR organiseert kennismiddag "Algenteelt in de glastuinbouw"
  Verbeterd gebruik van peulvruchten geeft Afrikaans landbouwsysteem een boost
  Hoe het komt, dat kiemplantjes altijd naar het licht groeien
  Besmettelijke Panama disease in banaan verspreidt zich opnieuw verder
  Ook nu nog leveren nieuwe rassen van landbouwgewassen steeds hogere opbrengsten
  Bijzondere smaak van ‘smoky’ tomaten komt door het ontbreken van één enzym
  Schadelijks suzuki-fruitvlieg in Nederland voor het eerst massaal aanwezig
  Praktijktest ‘teelt de grond uit’ met prei gestart
  Schimmel neemt losgelaten stukjes eigen celwand "in de tang" om afweer van plant te omzeilen
  Eerste Zuid-Amerikaanse plant gevonden voor reinigen zink- en cadmiumvervuilde bodems
  Groot mysterie in afweersysteem van planten ontrafeld
  Tomaten met extra vitamine C dankzij LED-belichting
  Wageningen University start campagne om malaria milieuvriendelijk uit te roeien op Rusinga in Kenia
  Nieuwe toets voorkomt onnodige bespuitingen  tegen veroorzaker zwartvruchtrot in peer 
  Akkerrand moet bloemrijker
  Stikstof uit lucht als voeding
  Genetische diversiteit van tomaat in kaart brengen
  Verbetering rassen voor kleine boeren in China

Activiteiten Meise

  Het aanbod aan activiteiten van de Plantentuin voor de komende maanden is vrij uitgebreid en divers
  Externe link Digitale nieuwsbrief Meise Nummer 32, december 2012
  Externe link Tijdschrift Dumortiera
  Externe link Nieuws uit de Plantentuin
  Externe link Niet te missen
  Externe link Plant in de kijker
  Externe link De Tuinwinkel
Eerdere opmerkelijke artikelen
  Over kruidengeneesmiddelen Implementatie EU richtlijn traditionele kruidengeneesmiddelen (pdf)
  Bouw kas voor kweken algen met CO2 uit mestvergisting en WKK Duurzame energie en groene grondstoffen met poster
  Zinkrijke voeding stap dichterbij: Onderzoekers vinden planten-genen voor zinkopname
 

Externe link NVF: Betrouwbare informatie over plantaardige geneesmiddelen - Infofyto.nl

  Externe link Stevia VERORDENING (EU) steviolglycosiden E96
Eerder nieuws
  Duurzame voedselketen vergt integrale aanpak Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding
  Twee opmerkelijke koffiesoorten, nieuw voor de wetenschap, in de Plantentuin
  Pas op voor de reuzenberenklauw, een invasieve plant, niet zonder gevaar!
  Nederlands natuurgebied bron van natuurlijke vijanden van tomatenmineermot
  Mondiale Motivatie of Europese Eigenheid? Vier scenario’s voor ggo’s in de Europese Landbouw pdf
  Wetenschappers brengen 30.000 jaar oude zaden tot leven

Nieuws over bijen

  Index
  Bijenhotel en insectenhotel
 

Dirck Outgaertsz Cluyt 1597 Van de Bijen, hare wonderlicke oorsprong

     
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel