Beginpagina van Plantaardigheden.nl

 

 

Actuele toepassingen van planten

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten
Sitemap

Leesmaar.nl
Dodoens en meer bijzondere boeken

Leeswerk.nl
Artsenijgewassen
Flora Batava

Krachtigeplanten.nl
A modern herbal: 100 medicinale planten
Massachusetts Institute of Technology

5 augustus 2013

De boer verbouwt nu ook medicijnen

Foto: Taco van der Eb

Bollenkweker Jaap Leenen oogstte succes met de teelt van galantamine-houdende narcissen. ,,Nederland is een landbouwnatie.’’

Bio-economie kans voor de landbouw

Voorhout ✱ ,,Laatst sprak ik een oude kweker, die zei: ,,Als je amaryllissen vermeerdert, heb je na een paar dagen extra lange, extra sterke nagels.’’

Die boeren hebben daar een speciale techniek voor, hè?

Er zit dus iets in die bol dat de groei beïnvloedt’’, filosofeert de Voorhoutse bollenboer Jaap Leenen (66). ,,

Dat is iets voor L’Oréal. Voor een stof die sterke nagels geeft, hebben cosmeticabedrijven veel geld over.’’

Planten zijn biochemische fabriekjes, die in hun wortels, stengels, bloemen of vruchten duizenden stoffen maken.

Sommige daarvan zijn geschikt als grondstof voor medicijnen en cosmetica.

De Voorhoutse kwekerij W.F. Leenen heeft in de bloembollenwereld en daarbuiten bekendheid opgebouwd met de teelt van narcissen die galantamine bevatten.

Deze stof kan bij een kwart van de Alzheimerpatiënten het beloop van de ziekte vertragen en zelfs stabiliseren.

De Zuid-Afrikaanse onderzoekster Andrea Lubbe, die in april promoveerde aan de Universiteit Leiden op onderzoek naar de mogelijkheid om een productielijn op te zetten van galantamine, ontdekte dat ook tulpen een kostbare chemische verbinding maken.

De stof S-Tulipase-B zou een sterke antibacteriële werking hebben en wordt zelfs genoemd als alternatief voor antibiotica.

Landbouwnatie

Deze kant moet het dus op met de land- en tuinbouw, vinden kweker Leenen en directeur Leon Mur van het in Leiden gevestigde Kenniscentrum Plantenstoffen.

Nederland, Leenen wordt niet moe het te herhalen, is een vooraanstaande landbouwnatie en een ’hotspot van cultuurrassen’.

Boeren, kwekers en universiteiten beschikken gezamenlijk over ruim 100.000 al dan niet gecultiveerde planten.

Bovendien zitten alle bedrijfstakken, van akkerbouw en bloembollenteelt tot glastuinbouw en sierteelt, bij elkaar en bij de kenniscentra om de hoek.

Daardoor kan onderzoek snel verlopen en ook snel tot nieuwe producten leiden.

,,Je hoeft niet naar de Verenigde Staten om kennis op te doen over veredelings- of raffinagetechnieken’’, zegt Mur. ,,Dat hebben wij allemaal in huis, in Delft, Leiden en Wageningen.’’

Rondneuzen

Het Kenniscentrum Plantenstoffen wil in oktober een ’extractenbibliotheek’ lanceren.

De bibliotheek moet 2240 inhoudsstoffen bevatten van 1300 plantensoorten, en informatie over winningsmogelijkheden en toepassingen.

Tegen nog nader te bepalen voorwaarden kunnen farmaceutische en andere bedrijven in de bibliotheek rondneuzen.

Beheerder Annelieke Hoenderkamp denkt dat de bibliotheek ’veel processen kan vergemakkelijken en versnellen’.

Speerpunt

De provincie Zuid-Holland verwacht veel van deze nieuwe tak van land- en tuinbouw.

’Biobased economy’, of ’bio-economie’ is een speerpunt van het provinciale economische beleid.

Maar ook Noord-Holland, vooral de bloembollenteelt in de kop van Noord-Holland, profiteert.

Leenen en Mur plaatsen wel een kanttekening: West-Nederland moet het niet hebben van laagwaardige reststromen, zoals plantenloof en afval van de tuin- of akkerbouw.

Hiervan kunnen biobrandstoffen worden geproduceerd, maar de verwerving en verwerking van al die kleine restjes is veel te kostbaar.

,,In Brazilië kan één fabriek voor bioethanol rendabel draaien op een suiker- of sojaplantage van 40.000 hectare’’, zegt Leenen.

,,Ter vergelijking: de Haarlemmermeer is 17.000 hectare groot. Daar moet je dus niet aan beginnen.’’

Leon Mur valt hem bij. ,,Afname van plantenresten is hooguit voordelig voor de boer, die tegen kostprijs van zijn afval afkomt.’’

Beter is het volgens hem om zulk plantmateriaal te composteren. ,,Dat is ook een biobased toepassing.’’

Nieuws
over actuele toepassingen van planten
Index
Nieuwe regels specerijen, kruiden en kruidenpreparaten
  Warenwetbesluit Specerijen en kruiden Geldend op 14-12-2012
  Warenwetbesluit Kruidenpreparaten Geldend op 04-01-2013
Persberichten en artikelen
  ‘Behoud, bevorder en benut het rijke bodemleven’
  Verse sla: niet van de grond, maar uit de fabriek
  Wetenschappers vinden nieuw wapen in de strijd tegen aardappelziekte phytophthora
  BIOCOMES: nieuwe duurzame gewasbestrijdingsmiddelen voor landbouw en bosbouw
  Kostbare stoffen van het land
  De boer verbouwt nu ook medicijnen
  Wageningen UR organiseert kennismiddag "Algenteelt in de glastuinbouw"
  Verbeterd gebruik van peulvruchten geeft Afrikaans landbouwsysteem een boost
  Hoe het komt, dat kiemplantjes altijd naar het licht groeien
  Besmettelijke Panama disease in banaan verspreidt zich opnieuw verder
  Ook nu nog leveren nieuwe rassen van landbouwgewassen steeds hogere opbrengsten
  Bijzondere smaak van ‘smoky’ tomaten komt door het ontbreken van één enzym
  Schadelijks suzuki-fruitvlieg in Nederland voor het eerst massaal aanwezig
  Praktijktest ‘teelt de grond uit’ met prei gestart
  Schimmel neemt losgelaten stukjes eigen celwand "in de tang" om afweer van plant te omzeilen
  Eerste Zuid-Amerikaanse plant gevonden voor reinigen zink- en cadmiumvervuilde bodems
  Groot mysterie in afweersysteem van planten ontrafeld
  Tomaten met extra vitamine C dankzij LED-belichting
  Wageningen University start campagne om malaria milieuvriendelijk uit te roeien op Rusinga in Kenia
  Nieuwe toets voorkomt onnodige bespuitingen  tegen veroorzaker zwartvruchtrot in peer 
  Akkerrand moet bloemrijker
  Stikstof uit lucht als voeding
  Genetische diversiteit van tomaat in kaart brengen
  Verbetering rassen voor kleine boeren in China

Activiteiten Meise

  Het aanbod aan activiteiten van de Plantentuin voor de komende maanden is vrij uitgebreid en divers
  Externe link Digitale nieuwsbrief Meise Nummer 32, december 2012
  Externe link Tijdschrift Dumortiera
  Externe link Nieuws uit de Plantentuin
  Externe link Niet te missen
  Externe link Plant in de kijker
  Externe link De Tuinwinkel
Eerdere opmerkelijke artikelen
  Over kruidengeneesmiddelen Implementatie EU richtlijn traditionele kruidengeneesmiddelen (pdf)
  Bouw kas voor kweken algen met CO2 uit mestvergisting en WKK Duurzame energie en groene grondstoffen met poster
  Zinkrijke voeding stap dichterbij: Onderzoekers vinden planten-genen voor zinkopname
 

Externe link NVF: Betrouwbare informatie over plantaardige geneesmiddelen - Infofyto.nl

  Externe link Stevia VERORDENING (EU) steviolglycosiden E96
Eerder nieuws
  Duurzame voedselketen vergt integrale aanpak Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding
  Twee opmerkelijke koffiesoorten, nieuw voor de wetenschap, in de Plantentuin
  Pas op voor de reuzenberenklauw, een invasieve plant, niet zonder gevaar!
  Nederlands natuurgebied bron van natuurlijke vijanden van tomatenmineermot
  Mondiale Motivatie of Europese Eigenheid? Vier scenario’s voor ggo’s in de Europese Landbouw pdf
  Wetenschappers brengen 30.000 jaar oude zaden tot leven

Nieuws over bijen

  Index
  Bijenhotel en insectenhotel
 

Dirck Outgaertsz Cluyt 1597 Van de Bijen, hare wonderlicke oorsprong

     
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel