Beginpagina van Plantaardigheden.nl

 

 

Actuele toepassingen van planten

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten
Sitemap

Leesmaar.nl
Dodoens en meer bijzondere boeken

Leeswerk.nl
Artsenijgewassen
Flora Batava

Krachtigeplanten.nl
A modern herbal: 100 medicinale planten
Massachusetts Institute of Technology

Wageningen UR: White flies with eggs. White flies are one of the pests targeted in the BIOCOMES project.

BIOCOMES: nieuwe duurzame gewasbestrijdingsmiddelen voor landbouw en bosbouw

Een nieuw EU project – BIOCOMES - biedt boeren, tuinders en bosbouwers uitzicht op tenminste elf nieuwe duurzame gewasbestrijdingsmiddelen. Het betreft biologische bestrijdingsmiddelen die zijn gebaseerd op de natuurlijke vijanden van een schadelijk organisme. Ze worden ontwikkeld voor de bestrijding van belangrijke plantenziekten zoals echte meeldauw in granen, Monilinia vruchtrot in fruit en plaaginsecten als de plakker (Lymantria dispar) en de dennensnuitkever in de bosbouw. De nieuwe producten zullen milieuvriendelijke alternatieven bieden voor belangrijke chemische bestrijdingsmiddelen in de Europese land- en tuinbouw en in de bosbouw.

De vervanging van chemische bestrijding door biologische alternatieven wordt steeds belangrijker voor boeren, tuinders en bosbouwers in Europa. EU-verordeningen en de daaruit voortvloeiende nationale actieplannen in de Europese landen beperken de toepassing van chemische bestrijding. Bovendien worden de wettelijk vastgestelde maximale residuniveaus (MRL’s) steeds strenger en groeit de vraag naar nog lagere residuen door de handel. En dan is er, niet in de laatste plaats, het risico dat gewasbelagers resistentie ontwikkelen tegen chemische bestrijdingsmiddelen. Dat maakt biologische bestrijding een nuttig en noodzakelijk onderdeel van de gewasbeschermingspraktijk van boeren en tuinders. De EU stimuleert de ontwikkeling van de duurzame gewasbestrijdingsmiddelenmarkt met de co-financiering van dit BIOCOMES project. Het project wordt gecoördineerd door dr. Jürgen Köhl van Wageningen UR.

Biologische bestrijding maakt gebruik van de natuurlijke vijanden van schadelijke organismen zoals virussen, bacteriën, schimmels, nematoden en insecten. Deze natuurlijke vijanden worden opgekweekt door fabrikanten en ze worden verkocht als kant-en-klare producten. Telers kunnen biologische bestrijding inzetten ter - gehele of gedeeltelijke -  vervanging van hun chemische bestrijdingsprogramma. Biologische bestrijdingsmiddelen kunnen ook worden ingezet in de biologische landbouw.

De geselecteerde BIOCOMES producten werden geïdentificeerd via een marktanalyse door zes Europese producenten van biologische bestrijdingsmiddelen. In het project wordt de expertise van tien kleine en middelgrote ondernemingen, drie grotere industriële partners en veertien onderzoekpartners gecombineerd. Deze 27 partners zijn afkomstig uit veertien landen.

In het BIOCOMES project wordt zowel aandacht besteed aan de economische haalbaarheid van de te ontwikkelen producten als aan de duurzaamheid ervan. Dit laatste aspect wordt voor elk biologisch product gekwantificeerd door middel van een Sustainable Process Index methode, een maat voor de ecologische voetafdruk. Het ontwikkelingsproces van elk product wordt begeleid door een consultancy partner: een toonaangevend specialist in de registratie van chemische en biologische gewasbeschermingsmiddelen, inclusief risico-evaluaties, voor bedrijven in de Europese chemische en biologische bestrijdingsmiddelensector. Deze aanpak garandeert een snelle en succesvolle marktintroductie van elk biologisch gewasbestrijdingsmiddel dat wordt ontwikkeld.

Het totale budget van het BIOCOMES project bedraagt zo’n twaalf miljoen euro. De EU levert een bijdrage van bijna negen miljoen.

Het acronym BIOCOMES staat voor: “Biological control manufacturers in Europe develop novel biological control products to support the implementation of Integrated Pest Management in agriculture and forestry”. (“Producenten van biologische producten in Europa ontwikkelen nieuwe biologische bestrijdingsmiddelen ter ondersteuning van de invoering van geïntegreerde gewasbescherming (IPM) in land- en tuinbouw en bosbouw)

Nieuws
over actuele toepassingen van planten
Index
Nieuwe regels specerijen, kruiden en kruidenpreparaten
  Warenwetbesluit Specerijen en kruiden Geldend op 14-12-2012
  Warenwetbesluit Kruidenpreparaten Geldend op 04-01-2013
Persberichten en artikelen
  ‘Behoud, bevorder en benut het rijke bodemleven’
  Verse sla: niet van de grond, maar uit de fabriek
  Wetenschappers vinden nieuw wapen in de strijd tegen aardappelziekte phytophthora
  BIOCOMES: nieuwe duurzame gewasbestrijdingsmiddelen voor landbouw en bosbouw
  Kostbare stoffen van het land
  De boer verbouwt nu ook medicijnen
  Wageningen UR organiseert kennismiddag "Algenteelt in de glastuinbouw"
  Verbeterd gebruik van peulvruchten geeft Afrikaans landbouwsysteem een boost
  Hoe het komt, dat kiemplantjes altijd naar het licht groeien
  Besmettelijke Panama disease in banaan verspreidt zich opnieuw verder
  Ook nu nog leveren nieuwe rassen van landbouwgewassen steeds hogere opbrengsten
  Bijzondere smaak van ‘smoky’ tomaten komt door het ontbreken van één enzym
  Schadelijks suzuki-fruitvlieg in Nederland voor het eerst massaal aanwezig
  Praktijktest ‘teelt de grond uit’ met prei gestart
  Schimmel neemt losgelaten stukjes eigen celwand "in de tang" om afweer van plant te omzeilen
  Eerste Zuid-Amerikaanse plant gevonden voor reinigen zink- en cadmiumvervuilde bodems
  Groot mysterie in afweersysteem van planten ontrafeld
  Tomaten met extra vitamine C dankzij LED-belichting
  Wageningen University start campagne om malaria milieuvriendelijk uit te roeien op Rusinga in Kenia
  Nieuwe toets voorkomt onnodige bespuitingen  tegen veroorzaker zwartvruchtrot in peer 
  Akkerrand moet bloemrijker
  Stikstof uit lucht als voeding
  Genetische diversiteit van tomaat in kaart brengen
  Verbetering rassen voor kleine boeren in China

Activiteiten Meise

  Het aanbod aan activiteiten van de Plantentuin voor de komende maanden is vrij uitgebreid en divers
  Externe link Digitale nieuwsbrief Meise Nummer 32, december 2012
  Externe link Tijdschrift Dumortiera
  Externe link Nieuws uit de Plantentuin
  Externe link Niet te missen
  Externe link Plant in de kijker
  Externe link De Tuinwinkel
Eerdere opmerkelijke artikelen
  Over kruidengeneesmiddelen Implementatie EU richtlijn traditionele kruidengeneesmiddelen (pdf)
  Bouw kas voor kweken algen met CO2 uit mestvergisting en WKK Duurzame energie en groene grondstoffen met poster
  Zinkrijke voeding stap dichterbij: Onderzoekers vinden planten-genen voor zinkopname
 

Externe link NVF: Betrouwbare informatie over plantaardige geneesmiddelen - Infofyto.nl

  Externe link Stevia VERORDENING (EU) steviolglycosiden E96
Eerder nieuws
  Duurzame voedselketen vergt integrale aanpak Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding
  Twee opmerkelijke koffiesoorten, nieuw voor de wetenschap, in de Plantentuin
  Pas op voor de reuzenberenklauw, een invasieve plant, niet zonder gevaar!
  Nederlands natuurgebied bron van natuurlijke vijanden van tomatenmineermot
  Mondiale Motivatie of Europese Eigenheid? Vier scenario’s voor ggo’s in de Europese Landbouw pdf
  Wetenschappers brengen 30.000 jaar oude zaden tot leven

Nieuws over bijen

  Index
  Bijenhotel en insectenhotel
 

Dirck Outgaertsz Cluyt 1597 Van de Bijen, hare wonderlicke oorsprong

     
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel