Beginpagina van Plantaardigheden.nl

 

 

Actuele toepassingen van planten

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten
Sitemap

Leesmaar.nl
Dodoens en meer bijzondere boeken

Leeswerk.nl
Artsenijgewassen
Flora Batava

Krachtigeplanten.nl
A modern herbal: 100 medicinale planten
Massachusetts Institute of Technology

Persbericht 23 oktober 2013

Ook nu nog leveren nieuwe rassen van landbouwgewassen steeds hogere opbrengsten

Onderzoek naar de opbrengsten van rassen van wintertarwe, zomergerst, zetmeelaardappelen en suikerbieten die in Nederland tussen 1980 en 2010 door plantenveredelingsbedrijven voor het eerst op de markt zijn gebracht, laat zien dat nieuwe rassen heden ten dage nog steeds meer opbrengen dan hun voorgangers.

Er lijkt dus nog geen maximum bereikt te zijn.

En dat terwijl er wereldwijd vermoed werd dat veel belangrijke gewassen aan hun productie-maximum zouden zitten.

Dat plantenveredeling nog steeds voor productieverhoging kan zorgen, komt naar voren uit recent gepubliceerd onderzoek van Wageningen University, onderdeel van Wageningen UR.

In de praktijk vragen ondernemers, adviseurs en onderzoekers zich wel eens af of plantenveredelaars nu nog wel in staat zijn om de opbrengst te verhogen van gewassen zoals wintertarwe en zetmeelaardappelen.

In de internationale literatuur duiken steeds vaker artikelen op waaruit blijkt dat praktijkopbrengsten in landen waar de productie toch al hoog ligt, nauwelijks meer zouden toenemen.

Bomen groeien niet tot in de hemel, daarom ligt het bereiken van een opbrengstplafond voor de hand.

Dat was voor onderzoekers van Wageningen University reden voor een onderzoek.

Wat een gewas op kan brengen, hangt af van de genetische eigenschappen van het ras, de bodem, het klimaat en de teeltmaatregelen.

De onderzoekers analyseerden rassenproeven die uitgevoerd werden in de periode 1980-2010.

Via een statistische techniek konden de onderzoekers de invloed van weersinvloeden, CO2 gehalte en gewasmanagement, scheiden van het effect van de nieuwe rassen.

Zo ontdekten de onderzoekers dat nieuwe rassen die tussen 1980 en 2010 op de markt kwamen, steeds net iets meer konden opbrengen dan de rassen die al op de markt waren.

Dat gold voor wintertarwe, zomergerst, zetmeelaardappelen en suikerbieten, in mindere mate voor consumptieaardappelen.

Over de onderzochte periode nam de opbrengst van de voor het eerst op de markt verschenen rassen van wintertarwe en zomergerst met ongeveer 1% per jaar toe.

Bert Rijk, onderzoeker plantaardige productiesystemen bij Wageningen University, coördineerde het onderzoek.

Rijk: "Het meest opvallend is het uitblijven van een afvlakking van de opbrengsttoename.

De recente nieuwe rassen zijn nog net zoveel beter als hun voorgangers als het geval was begin jaren tachtig ."

De plantenveredeling zorgt dus nog steeds voor een verhoging van de maximaal haalbare opbrengst.

Maar opbrengsten die in de praktijk gehaald worden nemen in een aantal gevallen minder snel toe of lijken zelfs te stagneren.

Het lukt dus niet goed om de mogelijkheden van de nieuwe rassen volledig te benutten.

Daarmee neemt het zogenaamde opbrengstgat tussen maximaal haalbare en gerealiseerde opbrengst toe.

Het is de vraag waar dat aan ligt: aan het veranderende klimaat, de bodemvruchtbaarheid, de gewijzigde teelthandelingen of aan een combinatie van deze factoren.

Nieuws
over actuele toepassingen van planten
Index
Nieuwe regels specerijen, kruiden en kruidenpreparaten
  Warenwetbesluit Specerijen en kruiden Geldend op 14-12-2012
  Warenwetbesluit Kruidenpreparaten Geldend op 04-01-2013
Persberichten en artikelen
  ‘Behoud, bevorder en benut het rijke bodemleven’
  Verse sla: niet van de grond, maar uit de fabriek
  Wetenschappers vinden nieuw wapen in de strijd tegen aardappelziekte phytophthora
  BIOCOMES: nieuwe duurzame gewasbestrijdingsmiddelen voor landbouw en bosbouw
  Kostbare stoffen van het land
  De boer verbouwt nu ook medicijnen
  Wageningen UR organiseert kennismiddag "Algenteelt in de glastuinbouw"
  Verbeterd gebruik van peulvruchten geeft Afrikaans landbouwsysteem een boost
  Hoe het komt, dat kiemplantjes altijd naar het licht groeien
  Besmettelijke Panama disease in banaan verspreidt zich opnieuw verder
  Ook nu nog leveren nieuwe rassen van landbouwgewassen steeds hogere opbrengsten
  Bijzondere smaak van ‘smoky’ tomaten komt door het ontbreken van één enzym
  Schadelijks suzuki-fruitvlieg in Nederland voor het eerst massaal aanwezig
  Praktijktest ‘teelt de grond uit’ met prei gestart
  Schimmel neemt losgelaten stukjes eigen celwand "in de tang" om afweer van plant te omzeilen
  Eerste Zuid-Amerikaanse plant gevonden voor reinigen zink- en cadmiumvervuilde bodems
  Groot mysterie in afweersysteem van planten ontrafeld
  Tomaten met extra vitamine C dankzij LED-belichting
  Wageningen University start campagne om malaria milieuvriendelijk uit te roeien op Rusinga in Kenia
  Nieuwe toets voorkomt onnodige bespuitingen  tegen veroorzaker zwartvruchtrot in peer 
  Akkerrand moet bloemrijker
  Stikstof uit lucht als voeding
  Genetische diversiteit van tomaat in kaart brengen
  Verbetering rassen voor kleine boeren in China

Activiteiten Meise

  Het aanbod aan activiteiten van de Plantentuin voor de komende maanden is vrij uitgebreid en divers
  Externe link Digitale nieuwsbrief Meise Nummer 32, december 2012
  Externe link Tijdschrift Dumortiera
  Externe link Nieuws uit de Plantentuin
  Externe link Niet te missen
  Externe link Plant in de kijker
  Externe link De Tuinwinkel
Eerdere opmerkelijke artikelen
  Over kruidengeneesmiddelen Implementatie EU richtlijn traditionele kruidengeneesmiddelen (pdf)
  Bouw kas voor kweken algen met CO2 uit mestvergisting en WKK Duurzame energie en groene grondstoffen met poster
  Zinkrijke voeding stap dichterbij: Onderzoekers vinden planten-genen voor zinkopname
 

Externe link NVF: Betrouwbare informatie over plantaardige geneesmiddelen - Infofyto.nl

  Externe link Stevia VERORDENING (EU) steviolglycosiden E96
Eerder nieuws
  Duurzame voedselketen vergt integrale aanpak Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding
  Twee opmerkelijke koffiesoorten, nieuw voor de wetenschap, in de Plantentuin
  Pas op voor de reuzenberenklauw, een invasieve plant, niet zonder gevaar!
  Nederlands natuurgebied bron van natuurlijke vijanden van tomatenmineermot
  Mondiale Motivatie of Europese Eigenheid? Vier scenario’s voor ggo’s in de Europese Landbouw pdf
  Wetenschappers brengen 30.000 jaar oude zaden tot leven

Nieuws over bijen

  Index
  Bijenhotel en insectenhotel
 

Dirck Outgaertsz Cluyt 1597 Van de Bijen, hare wonderlicke oorsprong

     
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel