Beginpagina van Plantaardigheden.nl

 

 

Actuele toepassingen van planten

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten
Sitemap

Leesmaar.nl
Dodoens en meer bijzondere boeken

Leeswerk.nl
Artsenijgewassen
Flora Batava

Krachtigeplanten.nl
A modern herbal: 100 medicinale planten
Massachusetts Institute of Technology

Persbericht Wageningen UR, 1 november 2013

Besmettelijke Panama disease in banaan verspreidt zich opnieuw verder

Panama disease zorgt voor grote schade in de bananenteelt in Zuidoost-Azië. Onderzoekers van Wageningen UR (University & Research centre) hebben, samen met een aantal partners, aangetoond dat deze ziekte, veroorzaakt door de schimmel Fusarium oxysporum f. sp. cubense nu ook voorkomt in Jordanië.

Dit betekent dat Panama disease zich steeds verder verspreidt en de grote bananen-producerende landen in Afrika en Latijns Amerika verder in de gevarenzone komen.

Een internationale aanpak is nodig om de voedselzekerheid van miljoenen mensen te waarborgen.

De resultaten van het onderzoek zijn verschenen in het wetenschappelijke tijdschrift Plant Disease.

De banaan is niet alleen het meest favoriete stuk fruit ter wereld maar is voor veel mensen ook een belangrijke voedselbron.

In de vorige eeuw werden tienduizenden hectares bananen in Latijns Amerika verwoest door Panama disease.

Bananenplanten stierven massaal af en bodems raakten voor tientallen jaren besmet.

De introductie van de resistente ‘Cavendish’ banaan redde de teelt en klonen van de Cavendish banaan worden nu wereldwijd verbouwd.

Eind vorige eeuw is in Zuidoost-Azië een nieuwe, zeer agressieve stam van de schimmel, die Panama disease veroorzaakt, ontdekt: Tropical Race 4 (TR4).

Deze schimmelstam tast de Cavendish banaan massaal aan in Zuidoost-Azië en op dit moment is er nog geen middel om de banaan te beschermen.

Men vermoedde een aantal jaren geleden in Jordanië dat een aantal bananenplantages besmet was met Panama disease.

Het Ministerie van Landbouw stuurde later monsters van de schimmel naar Prof. Randy Ploetz van de University of Florida, die ze vervolgens doorstuurde naar Gert Kema, onderzoeker bij Wageningen UR.

PhD studenten uit de onderzoeksgroep van Gert Kema hebben verschillende bananenplanten geïnfecteerd met de schimmelmonsters uit Jordanië.

Deze planten kregen dezelfde symptomen als bananenplanten geïnfecteerd met monsters uit Zuidoost-Azië.

Uit DNA testen bleek het om dezelfde schimmelstam (TR4) te gaan.

Hiermee hebben de onderzoekers uit Wageningen nu vastgesteld dat TR4 zich ook buiten Zuidoost-Azië verspreid heeft.

In Jordanië worden relatief weinig bananen geteeld.

De bananenplantages beslaan zo’n 1000-1500 hectare land. 

Maar 80% van deze plantages zijn nu besmet.

Hoe de verspreiding van Panama disease vanuit Zuidoost-Azië plaatsgevonden heeft is onduidelijk.

Gert Kema stelt dat de verspreiding van TR4 naar Afrika slechts een kwestie van tijd is.

In Afrika zijn bananen een belangrijk onderdeel van het dieet, en de introductie en verspreiding van Panama disease bedreigt de voedselzekerheid van miljoenen mensen.

Gert Kema: “Er is een internationale aanpak nodig om verspreiding van Panama disease te voorkomen en in het ergste geval te beheersen”. 

Wageningen UR heeft dit onderzoek samen met de University of Florida, het Jordaanse National Center for Agricultural Research and Extension en de University of Jordan uitgevoerd.

Het onderzoek is gefinancierd door INREF, een publiek private samenwerking tussen Wageningen UR en een aantal internationale partners.

Samen proberen zij oplossingen te vinden om de desastreuze effecten van Panama disease tegen te gaan.

Voor meer informatie over de projecten van Wageningen UR en over Panama disease kunt u terecht op de website panamadisease.org.  

Nieuws
over actuele toepassingen van planten
Index
Nieuwe regels specerijen, kruiden en kruidenpreparaten
  Warenwetbesluit Specerijen en kruiden Geldend op 14-12-2012
  Warenwetbesluit Kruidenpreparaten Geldend op 04-01-2013
Persberichten en artikelen
  ‘Behoud, bevorder en benut het rijke bodemleven’
  Verse sla: niet van de grond, maar uit de fabriek
  Wetenschappers vinden nieuw wapen in de strijd tegen aardappelziekte phytophthora
  BIOCOMES: nieuwe duurzame gewasbestrijdingsmiddelen voor landbouw en bosbouw
  Kostbare stoffen van het land
  De boer verbouwt nu ook medicijnen
  Wageningen UR organiseert kennismiddag "Algenteelt in de glastuinbouw"
  Verbeterd gebruik van peulvruchten geeft Afrikaans landbouwsysteem een boost
  Hoe het komt, dat kiemplantjes altijd naar het licht groeien
  Besmettelijke Panama disease in banaan verspreidt zich opnieuw verder
  Ook nu nog leveren nieuwe rassen van landbouwgewassen steeds hogere opbrengsten
  Bijzondere smaak van ‘smoky’ tomaten komt door het ontbreken van één enzym
  Schadelijks suzuki-fruitvlieg in Nederland voor het eerst massaal aanwezig
  Praktijktest ‘teelt de grond uit’ met prei gestart
  Schimmel neemt losgelaten stukjes eigen celwand "in de tang" om afweer van plant te omzeilen
  Eerste Zuid-Amerikaanse plant gevonden voor reinigen zink- en cadmiumvervuilde bodems
  Groot mysterie in afweersysteem van planten ontrafeld
  Tomaten met extra vitamine C dankzij LED-belichting
  Wageningen University start campagne om malaria milieuvriendelijk uit te roeien op Rusinga in Kenia
  Nieuwe toets voorkomt onnodige bespuitingen  tegen veroorzaker zwartvruchtrot in peer 
  Akkerrand moet bloemrijker
  Stikstof uit lucht als voeding
  Genetische diversiteit van tomaat in kaart brengen
  Verbetering rassen voor kleine boeren in China

Activiteiten Meise

  Het aanbod aan activiteiten van de Plantentuin voor de komende maanden is vrij uitgebreid en divers
  Externe link Digitale nieuwsbrief Meise Nummer 32, december 2012
  Externe link Tijdschrift Dumortiera
  Externe link Nieuws uit de Plantentuin
  Externe link Niet te missen
  Externe link Plant in de kijker
  Externe link De Tuinwinkel
Eerdere opmerkelijke artikelen
  Over kruidengeneesmiddelen Implementatie EU richtlijn traditionele kruidengeneesmiddelen (pdf)
  Bouw kas voor kweken algen met CO2 uit mestvergisting en WKK Duurzame energie en groene grondstoffen met poster
  Zinkrijke voeding stap dichterbij: Onderzoekers vinden planten-genen voor zinkopname
 

Externe link NVF: Betrouwbare informatie over plantaardige geneesmiddelen - Infofyto.nl

  Externe link Stevia VERORDENING (EU) steviolglycosiden E96
Eerder nieuws
  Duurzame voedselketen vergt integrale aanpak Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding
  Twee opmerkelijke koffiesoorten, nieuw voor de wetenschap, in de Plantentuin
  Pas op voor de reuzenberenklauw, een invasieve plant, niet zonder gevaar!
  Nederlands natuurgebied bron van natuurlijke vijanden van tomatenmineermot
  Mondiale Motivatie of Europese Eigenheid? Vier scenario’s voor ggo’s in de Europese Landbouw pdf
  Wetenschappers brengen 30.000 jaar oude zaden tot leven

Nieuws over bijen

  Index
  Bijenhotel en insectenhotel
 

Dirck Outgaertsz Cluyt 1597 Van de Bijen, hare wonderlicke oorsprong

     
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel