Beginpagina van Plantaardigheden.nl

 

 

Actuele toepassingen van planten

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten
Sitemap

Leesmaar.nl
Dodoens en meer bijzondere boeken

Leeswerk.nl
Artsenijgewassen
Flora Batava

Krachtigeplanten.nl
A modern herbal: 100 medicinale planten
Massachusetts Institute of Technology

Nieuwe toets voorkomt onnodige bespuitingen  tegen veroorzaker zwartvruchtrot in peer 

http://databank.groenkennisnet.nl/zwartvruchtrot.htm

Wageningen UR heeft in opdracht van het Productschap Tuinbouw en in samenwerking met BLGG Research en Fruitconsult een methode ontwikkeld waarmee perentelers kunnen voorkomen dat ze onnodig preventief spuiten tegen de veroorzaker van zwartvruchtrot. Met de methode kan in het vroege voorjaar worden vastgesteld of schimmel die de fruitziekte veroorzaakt, daadwerkelijk op een perenperceel aanwezig is. Het spuitschema kan daar vervolgens op worden aangepast. Het is de bedoeling dat Nederlandse perentelers in het voorjaar van 2013 voor het eerst van de toets gebruik kunnen maken. De nieuwe toets wordt gedurende één jaar als beperkte praktijkproef met FruitConsult tegen kostprijs aangeboden door BLGG AgroXpertus. Daarna wordt bekeken of de toets in het assortiment van BLGG AgroXpertus kan worden opgenomen.

Jaarlijks is op zo’n tien procent van het Nederlandse perenareaal grote kans op zwartvruchtrot. Op die percelen kan de ziekteverwekker zich manifesteren, maar dat is niet altijd het geval. Tot nog toe was niet bekend waar de ziekte de kop zou kunnen opsteken, dus werd ook tegen de ziekte gespoten op percelen waar eigenlijk nauwelijks risico was op de ziekte. Een nieuwe DNA-test maakt het nu mogelijk om de aanwezigheid van de veroorzaker van zwartvruchtrot op perenpercelen vroegtijdig aan te tonen. Voor dergelijke tests moeten in het vroege voorjaar steekproefsgewijs monsters genomen te worden van dood organisch materiaal uit een perenperceel. Met de nieuwe DNA-toets kan dan worden vastgesteld in welke hoeveelheden de veroorzaker van de ziekte, de schimmel Stemphylium vesicarium, op het perceel aanwezig is.

Stemphylium vesicarium is sinds een jaar of tien aanwezig in Nederland en overwintert op dode bladeren van de perenbomen en op onkruiden. De schimmelpopulaties overleven de winter echter niet altijd en bovendien kan de ziekte ineens opkomen op een perceel waar het jaar ervoor geen ziekteverschijnselen waren. Om het zekere voor het onzekere te nemen spuiten telers daarom vaak op het gehele areaal, soms met zwaardere middelen dan nodig. Dat kost extra geld en arbeid en geeft relatief veel milieubelasting. Telers zouden dus graag minder spuiten. Door meer zekerheid te krijgen over de risico’s op zwartvruchtrot zal het aantal preventieve bespuitingen tegen zwartvruchtrot kunnen verminderen.

De zeer specifieke moleculaire toets waarop de risicovoorspelling berust, is ontwikkeld door Plant Research International (PRI), onderdeel van Wageningen UR. BLGG-Research is gespecialiseerd in ontwikkeling van systemen voor bepaling van bodem- en gewaskwaliteit en advies. Fruitconsult geeft fruittelers advies, onder meer over geïntegreerde gewasbescherming van ziekten en plagen en de daarbij passende spuitprogramma’s.

Fruitconsult start op 18 februari met een serie lezingen voor de regionale afdelingen van de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO). Perentelers worden tijdens deze lezingen bijgepraat over de in proeven behaalde resultaten en over de mogelijkheid om hun percelen te laten testen op aanwezigheid van de Stemphylium vesicarium schimmel.

Nieuws
over actuele toepassingen van planten
Index
Nieuwe regels specerijen, kruiden en kruidenpreparaten
  Warenwetbesluit Specerijen en kruiden Geldend op 14-12-2012
  Warenwetbesluit Kruidenpreparaten Geldend op 04-01-2013
Persberichten en artikelen
  ‘Behoud, bevorder en benut het rijke bodemleven’
  Verse sla: niet van de grond, maar uit de fabriek
  Wetenschappers vinden nieuw wapen in de strijd tegen aardappelziekte phytophthora
  BIOCOMES: nieuwe duurzame gewasbestrijdingsmiddelen voor landbouw en bosbouw
  Kostbare stoffen van het land
  De boer verbouwt nu ook medicijnen
  Wageningen UR organiseert kennismiddag "Algenteelt in de glastuinbouw"
  Verbeterd gebruik van peulvruchten geeft Afrikaans landbouwsysteem een boost
  Hoe het komt, dat kiemplantjes altijd naar het licht groeien
  Besmettelijke Panama disease in banaan verspreidt zich opnieuw verder
  Ook nu nog leveren nieuwe rassen van landbouwgewassen steeds hogere opbrengsten
  Bijzondere smaak van ‘smoky’ tomaten komt door het ontbreken van één enzym
  Schadelijks suzuki-fruitvlieg in Nederland voor het eerst massaal aanwezig
  Praktijktest ‘teelt de grond uit’ met prei gestart
  Schimmel neemt losgelaten stukjes eigen celwand "in de tang" om afweer van plant te omzeilen
  Eerste Zuid-Amerikaanse plant gevonden voor reinigen zink- en cadmiumvervuilde bodems
  Groot mysterie in afweersysteem van planten ontrafeld
  Tomaten met extra vitamine C dankzij LED-belichting
  Wageningen University start campagne om malaria milieuvriendelijk uit te roeien op Rusinga in Kenia
  Nieuwe toets voorkomt onnodige bespuitingen  tegen veroorzaker zwartvruchtrot in peer 
  Akkerrand moet bloemrijker
  Stikstof uit lucht als voeding
  Genetische diversiteit van tomaat in kaart brengen
  Verbetering rassen voor kleine boeren in China

Activiteiten Meise

  Het aanbod aan activiteiten van de Plantentuin voor de komende maanden is vrij uitgebreid en divers
  Externe link Digitale nieuwsbrief Meise Nummer 32, december 2012
  Externe link Tijdschrift Dumortiera
  Externe link Nieuws uit de Plantentuin
  Externe link Niet te missen
  Externe link Plant in de kijker
  Externe link De Tuinwinkel
Eerdere opmerkelijke artikelen
  Over kruidengeneesmiddelen Implementatie EU richtlijn traditionele kruidengeneesmiddelen (pdf)
  Bouw kas voor kweken algen met CO2 uit mestvergisting en WKK Duurzame energie en groene grondstoffen met poster
  Zinkrijke voeding stap dichterbij: Onderzoekers vinden planten-genen voor zinkopname
 

Externe link NVF: Betrouwbare informatie over plantaardige geneesmiddelen - Infofyto.nl

  Externe link Stevia VERORDENING (EU) steviolglycosiden E96
Eerder nieuws
  Duurzame voedselketen vergt integrale aanpak Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding
  Twee opmerkelijke koffiesoorten, nieuw voor de wetenschap, in de Plantentuin
  Pas op voor de reuzenberenklauw, een invasieve plant, niet zonder gevaar!
  Nederlands natuurgebied bron van natuurlijke vijanden van tomatenmineermot
  Mondiale Motivatie of Europese Eigenheid? Vier scenario’s voor ggo’s in de Europese Landbouw pdf
  Wetenschappers brengen 30.000 jaar oude zaden tot leven

Nieuws over bijen

  Index
  Bijenhotel en insectenhotel
 

Dirck Outgaertsz Cluyt 1597 Van de Bijen, hare wonderlicke oorsprong

     
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel