Beginpagina van Plantaardigheden.nl

 

 

Actuele toepassingen van planten

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten
Sitemap

Leesmaar.nl
Dodoens en meer bijzondere boeken

Leeswerk.nl
Artsenijgewassen
Flora Batava

Krachtigeplanten.nl
A modern herbal: 100 medicinale planten
Massachusetts Institute of Technology

Persbericht Wageningen UR (University & Research centre), 30 maart 2015

Wetenschappers vinden nieuw wapen in de strijd tegen aardappelziekte phytophthora

Phytophthora kan de gewone aardappelplanten aantasten (links), maar aardappels die zijn uitgerust met een nieuw gevonden afweer (midden en rechts) van een Zuid Amerikaanse wilde aardappel, worden minder aangetast.

Deze week verschijnt er een artikel in Nature Plants dat is geschreven door wetenschappers van Wageningen University en The Sainsbury Laboratory in Norwich (Groot-Brittannië), waarin zij melden dat ze in een Zuid-Amerikaanse wilde aardappel een nieuw gen tegen de aardappelziekte phytophthora hebben ontdekt. Dat gen geeft een nog niet eerder gevonden manier van verdediging tegen de gevreesde ziekte. Het gen zorgt namelijk voor afweerreactie tegen elicitine, een ‘geconserveerd’ eiwit met een belangrijke biologische functie. Daardoor wordt het minder waarschijnlijk dat de ziekteverwekker zich kan aanpassen om de afweerreactie te ontwijken. 

In een vatbare aardappel groeit phytophthora mycelium door het hele blad

Vivianne Vleeshouwers, veredelingsonderzoeker bij Wageningen University, is een van de leidende wetenschappers binnen het team dat deze belangrijke doorbraak geboekt heeft. Vleeshouwers: ”We hebben een gen geïdentificeerd dat verantwoordelijk is voor een volledig nieuw beschermingsmechanisme bij wilde aardappelsoorten. We hopen dat deze nieuwe kennis zal helpen bij de bestrijding van de aardappelziekte.”

Phytophthora infestans, de oorzaak van de aardappelziekte die wereldwijd tot grote schade bij aardappeltelers leidt, is ook berucht als veroorzaker van de Ierse hongersnood  in de negentiende eeuw. De wereldwijd verspreide ziekteverwekker vormt nog altijd een serieuze bedreiging voor de voedselproductie. Het internationale team van wetenschappers onderzocht wilde leden van de Solanum-familie, waartoe de aardappel behoort, op zoek naar genen die reageren op elicitinen. Dat zijn zogenaamde ‘geconserveerde’ eiwitten van de verwekker van de aardappelziekte. Vleeshouwers: “Deze eiwitten veranderen nauwelijks in de loop der tijd en tijdens de diversifiëring van soorten en stammen. De eiwitten spelen namelijk een cruciale rol in de levenscyclus van phytophthora en ze zijn tijdens eerdere evolutie geoptimaliseerd. Door een aardappel-gen te vinden dat dit soort eiwitten aanpakt, verlagen we de kans dat de ziekteverwekker de nieuwe resistentie kan doorbreken.”

Na een zoektocht van 10 jaar hebben de wetenschappers zo'n gen gevonden, genaamd ELR (Elicitin Response), dat codeert voor een receptorachtig eiwit in Solanum microdontum. Bij planten zitten er veel van dit soort receptoren aan de buitenkant van de plantencel, die daarmee de eerste verdedigingslinie vormen. Dit beschermingsmechanisme lijkt op een serie antennes die ieder zijn afgestemd op een verschillend geconserveerd kenmerk van de binnendringende ziekteverwekkers.

De gelijktijdige aanwezigheid van het ELR-gen en elicitine leidt tot celdood op de plaats waar phytophthora de plant infecteert en vormt daarmee een afweersysteem dat de verspreiding van de ziekteverwekker een halt toeroept. Introductie van het ELR-gen in gecultiveerde aardappelplanten maakt de planten minder vatbaar voor diverse stammen van de aardappelziekte.

De resultaten komen uit fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en zijn dus nog in de onderzoekfase. Op de langere termijn opent de vinding nieuwe mogelijkheden voor het ontwikkelen van een breed en langdurig werkende resistentie. Die resistentie zou over de hele wereld kunnen helpen bij het nog milieuvriendelijker telen van aardappels en het geven van een betere voedselzekerheid.

Phytophthora groeit minder uit in blad van een aardappel die is uitgerust met het nieuwe afweermechanisme van een wilde aardappel uit Zuid Amerika

Symptomen van phytophthora op een vatbaar aardappelras.

Phytophthora kan de gewone aardappelplanten aantasten (links), maar aardappels die zijn uitgerust met een nieuw gevonden afweer (midden en rechts) van een Zuid Amerikaanse wilde aardappel, worden minder aangetast.

Symptomen van phytophthora op een vatbaar aardappelras.

Symptomen van phytophthora op een vatbaar aardappelras.

Symptomen van phytophthora op een vatbaar aardappelras.

Symptomen van phytophthora op een vatbaar aardappelras.

Een veld met vatbare en resistente aardappels, met aantasting door phytophthora

 

 

 

 

 

Nieuws
over actuele toepassingen van planten
Index
Nieuwe regels specerijen, kruiden en kruidenpreparaten
  Warenwetbesluit Specerijen en kruiden Geldend op 14-12-2012
  Warenwetbesluit Kruidenpreparaten Geldend op 04-01-2013
Persberichten en artikelen
  ‘Behoud, bevorder en benut het rijke bodemleven’
  Verse sla: niet van de grond, maar uit de fabriek
  Wetenschappers vinden nieuw wapen in de strijd tegen aardappelziekte phytophthora
  BIOCOMES: nieuwe duurzame gewasbestrijdingsmiddelen voor landbouw en bosbouw
  Kostbare stoffen van het land
  De boer verbouwt nu ook medicijnen
  Wageningen UR organiseert kennismiddag "Algenteelt in de glastuinbouw"
  Verbeterd gebruik van peulvruchten geeft Afrikaans landbouwsysteem een boost
  Hoe het komt, dat kiemplantjes altijd naar het licht groeien
  Besmettelijke Panama disease in banaan verspreidt zich opnieuw verder
  Ook nu nog leveren nieuwe rassen van landbouwgewassen steeds hogere opbrengsten
  Bijzondere smaak van ‘smoky’ tomaten komt door het ontbreken van één enzym
  Schadelijks suzuki-fruitvlieg in Nederland voor het eerst massaal aanwezig
  Praktijktest ‘teelt de grond uit’ met prei gestart
  Schimmel neemt losgelaten stukjes eigen celwand "in de tang" om afweer van plant te omzeilen
  Eerste Zuid-Amerikaanse plant gevonden voor reinigen zink- en cadmiumvervuilde bodems
  Groot mysterie in afweersysteem van planten ontrafeld
  Tomaten met extra vitamine C dankzij LED-belichting
  Wageningen University start campagne om malaria milieuvriendelijk uit te roeien op Rusinga in Kenia
  Nieuwe toets voorkomt onnodige bespuitingen  tegen veroorzaker zwartvruchtrot in peer 
  Akkerrand moet bloemrijker
  Stikstof uit lucht als voeding
  Genetische diversiteit van tomaat in kaart brengen
  Verbetering rassen voor kleine boeren in China

Activiteiten Meise

  Het aanbod aan activiteiten van de Plantentuin voor de komende maanden is vrij uitgebreid en divers
  Externe link Digitale nieuwsbrief Meise Nummer 32, december 2012
  Externe link Tijdschrift Dumortiera
  Externe link Nieuws uit de Plantentuin
  Externe link Niet te missen
  Externe link Plant in de kijker
  Externe link De Tuinwinkel
Eerdere opmerkelijke artikelen
  Over kruidengeneesmiddelen Implementatie EU richtlijn traditionele kruidengeneesmiddelen (pdf)
  Bouw kas voor kweken algen met CO2 uit mestvergisting en WKK Duurzame energie en groene grondstoffen met poster
  Zinkrijke voeding stap dichterbij: Onderzoekers vinden planten-genen voor zinkopname
 

Externe link NVF: Betrouwbare informatie over plantaardige geneesmiddelen - Infofyto.nl

  Externe link Stevia VERORDENING (EU) steviolglycosiden E96
Eerder nieuws
  Duurzame voedselketen vergt integrale aanpak Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding
  Twee opmerkelijke koffiesoorten, nieuw voor de wetenschap, in de Plantentuin
  Pas op voor de reuzenberenklauw, een invasieve plant, niet zonder gevaar!
  Nederlands natuurgebied bron van natuurlijke vijanden van tomatenmineermot
  Mondiale Motivatie of Europese Eigenheid? Vier scenario’s voor ggo’s in de Europese Landbouw pdf
  Wetenschappers brengen 30.000 jaar oude zaden tot leven

Nieuws over bijen

  Index
  Bijenhotel en insectenhotel
 

Dirck Outgaertsz Cluyt 1597 Van de Bijen, hare wonderlicke oorsprong

     
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel