Beginpagina van Plantaardigheden.nl

 

 

Actuele toepassingen van planten

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten
Sitemap

Leesmaar.nl
Dodoens en meer bijzondere boeken

Leeswerk.nl
Artsenijgewassen
Flora Batava

Krachtigeplanten.nl
A modern herbal: 100 medicinale planten
Massachusetts Institute of Technology

Pas op voor de reuzenberenklauw, een invasieve plant, niet zonder gevaar!

Invasieve niet-inheemse planten, zoals reuzenberenklauw zijn steeds vaker de oorzaak van bezorgdheid. Ze leiden tot de afname van inheemse biodiversiteit. Bovendien kunnen ze aanzienlijke economische schade aanrichten wanneer ze akkers innemen en niet te vergeten, ze kunnen ernstige brandwonden veroorzaken na contact. Bij de Nationale Plantentuin van België kan je een gratis brochure bekomen met richtlijnen voor de bestrijding en controle van deze invasieve plant.  Voor één keer neemt de Plantentuin het niet op voor maar tegen een plantensoort.

De reuzenberenklauw, een irritante indringer

Invasieve niet-inheemse planten, zoals reuzenberenklauw zijn steeds vaker de oorzaak van bezorgdheid. Ze leiden tot de afname van inheemse biodiversiteit. Bovendien kunnen ze aanzienlijke economische schade aanrichten en betekenen ze soms een gevaar voor de gezondheid. Bij de Nationale Plantentuin van België kan je een gratis brochure bekomen met richtlijnen voor de bestrijding en controle van deze invasieve plant.

Reuzenparaplus
De reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum) is een mooie plant uit de familie van de schermbloemigen (Apiaceae), waar ook vb selder of peterselie toe behoort.  De gigantische bloemschermen met tot 80 000 witte bloempjes per plant zijn erg spectaculair.  Dat is ook de reden waarom de plant in de 19e eeuw vanuit de Kaukasus de Europese tuinen veroverde.  Menig plantenliefhebber wilde een exemplaar hebben van deze spectaculaire kruidachtige plant met bladeren tot 3 m lang en bloemstengels tot 5 m hoog. 

En toen ging het mis
De reuzenberenklauw vermeerdert zich bijzonder snel; het grote aantal bloempjes per plant levert bijna evenveel kiemkrachtige zaadjes op die makkelijk verspreid worden via waterwegen, het verkeer of door onachtzame tuiniers.  In Centraal-Europa ontstond een heuse plaag van deze invasieve planten.  In ons land was de plant al langer aanwezig maar de echte problemen begonnen zo’n 20 jaar geleden toen de plant vanuit Brussel tegen een hels tempo heel ons land veroverde.  Vandaag kan je ze vinden van de kust tot in de Voerstreek en ook in Wallonië is de reuzenberenklauw aan een opmars bezig.  Als je met de trein of via de autosnelweg reist, kan je er niet meer naast kijken!

Indringer
Het invasieve karakter van deze plantensoort is zeer uitgesproken.  Ze neemt op korte tijd de groeiplaatsen in van de inheemse flora die ze letterlijk overschaduwt en het licht ontneemt met haar reusachtige bladeren.  Ze ontkiemt in de lente voor de inheemse vegetatie verschijnt, ze kan de bloei uitstellen tot het meest gunstige moment, de vruchtbaarheid is enorm en er zijn nauwelijks natuurlijke belagers, ...  Onze streekeigen plantengroei moet de strijd aangaan met ongelijke wapens.

Een gevaarlijke plant
Afgezien van de ecologische problemen, houdt de reuzenberenklauw ook een gevaar in voor de gezondheid.  De plant scheidt een helder sap af dat stoffen bevat die door zonlicht geactiveerd worden.  Wanneer er contact is met de huid, soms gewoon al door een blad aan te raken, ontstaan brandwonden.  De belangrijkste risicogroep zijn tuiniers die wieden zonder handschoenen maar ook kinderen lopen gevaar wanneer ze de holle stengels als fluitje of verrekijker gebruiken.  Het contact met de plant is volkomen pijnloos, de meeste slachtoffers blijven rustig in de zon omdat de brandwonden pas optreden na een kwartier tot twee uur. Daar waar de brandwonden waren, blijft de huid gedurende jaren overgevoelig voor UV-stralen.  Bij problemen is het steeds raadzaam de huisarts of het antigifcentrum (070 245 245, www.poisoncentre.be) om raad te vragen.

Bestrijden
Voor het bestrijden van de plant geldt de gouden regel: ‘beter voorkomen dan genezen’.  Zaai of plant geen reuzenberenklauw in uw tuin en wees waakzaam dat u, al dan niet bewust, geen zaden transporteert. Het bestrijden zelf gebeurt door de wortel met een spade door te steken, zo’n 10 cm onder de grond en de plant af te voeren. Draag hierbij steeds handschoenen! De plant zal wellicht hergroeien maar telkens meer verzwakt en na enkele herhalingen er de brui aan geven.  Het afsnijden van de bloeistengels om zaadvorming te voorkomen kan ook maar is minder doeltreffend en dient ook op het juiste ogenblik te gebeuren, zoniet komt er een nieuwe bloeistengel tevoorschijn.  Herbicides als glyfosaat en triclopyr zijn uiteraard ook doeltreffend maar hierbij dienen we toch te waarschuwen dat het beleid erop gericht is pesticidegebruik te verminderen om de kwaliteit van het grondwater te beschermen.

Gratis brochure
Zo veel mogelijk relevante aspecten van de biologie en de ecologie van de reuzenberenklauw zijn, door niet minder dan 40 wetenschappers uit 7 landen bestudeerd en bijeengebracht in het EU project 'Giant Alien'. Hoofddoel is om alle Europese autoriteiten (zoals gemeenten, provincies, districten, beheerders van verkeerswegen, milieudiensten, instituten voor natuurbeheer) en privé-instanties wetenschappelijk gefundeerde maar eenvoudige en praktische beheermethoden te bezorgen om de plant te bestrijden en haar verdere verspreiding te voorkomen.  De brochure van kan gratis gedownload worden in 8 verschillende talen (www.giant-alien.dk). De vertaling naar het Nederlands gebeurde in de Nationale Plantentuin. De gedrukte Nederlandstalige versie (44 blz) 'Reuzenberenklauw: een praktische handleiding' en de Franse 'Manuel pratique de la Berce géante' kan je gratis bekomen in de Tuinwinkel van de Nationale Plantentuin of bestellen door uw naam en adres door te geven (02 260 09 42 of   sales@br.fgov.be met vermelding ‘handleiding reuzenberenklauw’).  Dit kan nog heel de zomer gratis (zolang de voorraad strekt), vanaf oktober 2008 betaalt u wel de verzendingskosten.

 

Nieuws
over actuele toepassingen van planten
Index
Nieuwe regels specerijen, kruiden en kruidenpreparaten
  Warenwetbesluit Specerijen en kruiden Geldend op 14-12-2012
  Warenwetbesluit Kruidenpreparaten Geldend op 04-01-2013
Persberichten en artikelen
  ‘Behoud, bevorder en benut het rijke bodemleven’
  Verse sla: niet van de grond, maar uit de fabriek
  Wetenschappers vinden nieuw wapen in de strijd tegen aardappelziekte phytophthora
  BIOCOMES: nieuwe duurzame gewasbestrijdingsmiddelen voor landbouw en bosbouw
  Kostbare stoffen van het land
  De boer verbouwt nu ook medicijnen
  Wageningen UR organiseert kennismiddag "Algenteelt in de glastuinbouw"
  Verbeterd gebruik van peulvruchten geeft Afrikaans landbouwsysteem een boost
  Hoe het komt, dat kiemplantjes altijd naar het licht groeien
  Besmettelijke Panama disease in banaan verspreidt zich opnieuw verder
  Ook nu nog leveren nieuwe rassen van landbouwgewassen steeds hogere opbrengsten
  Bijzondere smaak van ‘smoky’ tomaten komt door het ontbreken van één enzym
  Schadelijks suzuki-fruitvlieg in Nederland voor het eerst massaal aanwezig
  Praktijktest ‘teelt de grond uit’ met prei gestart
  Schimmel neemt losgelaten stukjes eigen celwand "in de tang" om afweer van plant te omzeilen
  Eerste Zuid-Amerikaanse plant gevonden voor reinigen zink- en cadmiumvervuilde bodems
  Groot mysterie in afweersysteem van planten ontrafeld
  Tomaten met extra vitamine C dankzij LED-belichting
  Wageningen University start campagne om malaria milieuvriendelijk uit te roeien op Rusinga in Kenia
  Nieuwe toets voorkomt onnodige bespuitingen  tegen veroorzaker zwartvruchtrot in peer 
  Akkerrand moet bloemrijker
  Stikstof uit lucht als voeding
  Genetische diversiteit van tomaat in kaart brengen
  Verbetering rassen voor kleine boeren in China

Activiteiten Meise

  Het aanbod aan activiteiten van de Plantentuin voor de komende maanden is vrij uitgebreid en divers
  Externe link Digitale nieuwsbrief Meise Nummer 32, december 2012
  Externe link Tijdschrift Dumortiera
  Externe link Nieuws uit de Plantentuin
  Externe link Niet te missen
  Externe link Plant in de kijker
  Externe link De Tuinwinkel
Eerdere opmerkelijke artikelen
  Over kruidengeneesmiddelen Implementatie EU richtlijn traditionele kruidengeneesmiddelen (pdf)
  Bouw kas voor kweken algen met CO2 uit mestvergisting en WKK Duurzame energie en groene grondstoffen met poster
  Zinkrijke voeding stap dichterbij: Onderzoekers vinden planten-genen voor zinkopname
 

Externe link NVF: Betrouwbare informatie over plantaardige geneesmiddelen - Infofyto.nl

  Externe link Stevia VERORDENING (EU) steviolglycosiden E96
Eerder nieuws
  Duurzame voedselketen vergt integrale aanpak Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding
  Twee opmerkelijke koffiesoorten, nieuw voor de wetenschap, in de Plantentuin
  Pas op voor de reuzenberenklauw, een invasieve plant, niet zonder gevaar!
  Nederlands natuurgebied bron van natuurlijke vijanden van tomatenmineermot
  Mondiale Motivatie of Europese Eigenheid? Vier scenario’s voor ggo’s in de Europese Landbouw pdf
  Wetenschappers brengen 30.000 jaar oude zaden tot leven

Nieuws over bijen

  Index
  Bijenhotel en insectenhotel
 

Dirck Outgaertsz Cluyt 1597 Van de Bijen, hare wonderlicke oorsprong

     
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel