Beginpagina van Plantaardigheden.nl

 

 

Actuele toepassingen van planten

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten
Sitemap

Leesmaar.nl
Dodoens en meer bijzondere boeken

Leeswerk.nl
Artsenijgewassen
Flora Batava

Krachtigeplanten.nl
A modern herbal: 100 medicinale planten
Massachusetts Institute of Technology

Persbericht 6 juni 2012

Veel planten hebben potentie om stikstof uit lucht als voeding te kunnen gebruiken

Bijna alle planten hebben moleculair- en celbiologisch gezien de potentie om net als vlinderbloemigen stikstof uit de lucht als voeding te gebruiken, door samen te werken met rhizobium bacteriën. Onderzoekers van Wageningen University, onderdeel van Wageningen UR, hebben namelijk ontdekt dat de samenwerking tussen vlinderbloemige planten en rhizobium bacteriën sprekend lijkt op de samenwerking tussen planten en mycorrhizae schimmels, die bij heel veel planten voorkomt. Dit betekent dat bijna alle planten in principe beschikken over de machinerie die nodig is om samenwerking met rhizobium aan te gaan. Deze vinding is van grote betekenis voor het wereldwijde onderzoek waarin gestreefd wordt naar het overdragen van de rhizobium-symbiose naar niet-vlinderbloemigen, voor een minder kunstmest-afhankelijke, duurzame productie van voedsel en groene grondstoffen.

Stikstof is een belangrijke beperkende factor voor de groei van planten en gewassen. Maar planten kunnen de stikstof uit de lucht niet voor hun groei benutten. Planten zijn daarom afhankelijk van andere stikstofbronnen die wél voor hun te gebruiken zijn, bijvoorbeeld stikstof in de vorm van ammonia of nitraat. In de huidige landbouw wordt daarom veelal kunstmest gegeven om er voor te zorgen dat de planten voldoende stikstof kunnen opnemen.

Er is echter een belangrijk natuurlijke proces waarbij planten wél stikstof uit de lucht kunnen gebruiken voor hun groei. Bij dat proces zetten bepaalde bacteriën stikstofgas uit de lucht om in ammonium, wat voor de plant wél bruikbaar is. Het meest efficiënt gebeurt dit in de symbiose van Rhizobium bacteriën en vlinderbloemige planten. Dat is de reden dat vlinderbloemigen vóór de introductie van kunstmest zo’n belangrijke plaats in de landbouw hadden.

De symbiose van rhizobium bacteriën en planten is van belang vanwege de noodzaak tot het produceren van méér voedsel met mínder input. Onlangs zetten 89 prominente wetenschappers in de Groene Amsterdammer ook het onderzoek naar de symbiose tussen Rhizobium bacteriën en vlinderbloemige planten daarom in de top tien van onderzoek met belangrijke wetenschappelijke doorbraken.

De samenwerking tussen planten en rhizobium bacteriën gebeurt in de wortels, in zogenaamde wortelknolletjes. In die wortelknollen worden de bacteriën opgenomen als stikstof bindende ‘organellen’: ze worden ín plantencellen opgenomen. De plant maakt daarvoor speciale membraan-compartimentjes. In tegenstelling tot échte organellen zoals mitochondriën en chloroplasten, verblijven de “Rhizobium-organellen” slechts tijdelijk in plantencellen.

De membraan-compartimentjes waarin de bacteriën gehuisvest zijn, vormen het hart van de symbiose. Daarmee kan de plant namelijk precies bepalen welke voedingsstoffen aan de bacteriën worden gegeven in ruil voor ammonium. Zonder de afscherming in aparte membraan-compartimentjes zouden de bacteriën de plantencellen simpelweg opeten  De vorming van de membraan-compartimentjes is dus een cruciaal aspect van de symbiose.

Uit recent onderzoek van Wageningen University, dat in mei 2012 gepubliceerd is in het wetenschappelijke tijdschrift PNAS, blijkt dat de membraan-compartimentjes voor de rhizobium bacteriën, op het cel- en moleculaire vlak sprekend lijken op de membraan-compartimentjes die planten maken voor de samenwerking met mycorrhizae schimmels.

Bij de symbiose met mycorrhizae schimmels vormen de planten membraan-compartimentjes waarin heel bijzondere schimmel-structuren worden opgenomen, de zogenoemde arbuskul. Dat zijn sterk vertakte schimmeldraden die in directe verbinding staan met de schimmeldraden die buiten de wortels groeien. Op die manier kan de schimmel de plant helpen met de opname van fosfaat uit de bodem, in ruil voor voedingsstoffen die de plant maakt.

De Wageningse onderzoekers bestudeerden het moleculair celbiologische mechanisme dat ten grondslag ligt aan de vorming van de membraan-compartimentjes voor de mycorrhizae schimmels en de rhizobium bacteriën. Die twee mechanismen blijken verrassend veel overeenkomsten te hebben. Kennelijk hebben bijna alle planten de potentie om via de membraan-compartimentjes de samenwerking aan te gaan met rhizobium bacteriën. Dat brengt de onderzoekers een stap dichterbij de overdracht van de rhizobium-symbiose naar allerlei niet-vlinderbloemige gewassen. Die gewassen kunnen dan met minder kunstmest toe, waardoor de teelt duurzamer wordt.

Verdere informatie: Erik Toussaint, persvoorlichter, 06 51 56 59 49

Wageningen Univerity is onderdeel van de internationale kennisorganisatie Wageningen UR (University & Research centre). De missie is ‘To explore the potential of nature to improve the quality of life’.  Binnen Wageningen UR bundelen negen gespecialiseerde en meer toegepaste onderzoeksinstituten, Wageningen University en hogeschool Van Hall Larenstein hun krachten om bij te dragen aan de oplossing van belangrijke vragen in het domein van gezonde voeding en leefomgeving. Met ongeveer 40 vestigingen (in Nederland, Brazilië en China), 6500 medewerkers en 10.000 studenten behoort Wageningen UR wereldwijd tot de vooraanstaande kennisinstellingen binnen haar domein. De integrale benadering van de vraagstukken en de samenwerking tussen natuurwetenschappelijke,  technologische en maatschappijwetenschappelijke disciplines vormen het hart van de Wageningen Aanpak.

Nieuws
over actuele toepassingen van planten
Index
Nieuwe regels specerijen, kruiden en kruidenpreparaten
  Warenwetbesluit Specerijen en kruiden Geldend op 14-12-2012
  Warenwetbesluit Kruidenpreparaten Geldend op 04-01-2013
Persberichten en artikelen
  ‘Behoud, bevorder en benut het rijke bodemleven’
  Verse sla: niet van de grond, maar uit de fabriek
  Wetenschappers vinden nieuw wapen in de strijd tegen aardappelziekte phytophthora
  BIOCOMES: nieuwe duurzame gewasbestrijdingsmiddelen voor landbouw en bosbouw
  Kostbare stoffen van het land
  De boer verbouwt nu ook medicijnen
  Wageningen UR organiseert kennismiddag "Algenteelt in de glastuinbouw"
  Verbeterd gebruik van peulvruchten geeft Afrikaans landbouwsysteem een boost
  Hoe het komt, dat kiemplantjes altijd naar het licht groeien
  Besmettelijke Panama disease in banaan verspreidt zich opnieuw verder
  Ook nu nog leveren nieuwe rassen van landbouwgewassen steeds hogere opbrengsten
  Bijzondere smaak van ‘smoky’ tomaten komt door het ontbreken van één enzym
  Schadelijks suzuki-fruitvlieg in Nederland voor het eerst massaal aanwezig
  Praktijktest ‘teelt de grond uit’ met prei gestart
  Schimmel neemt losgelaten stukjes eigen celwand "in de tang" om afweer van plant te omzeilen
  Eerste Zuid-Amerikaanse plant gevonden voor reinigen zink- en cadmiumvervuilde bodems
  Groot mysterie in afweersysteem van planten ontrafeld
  Tomaten met extra vitamine C dankzij LED-belichting
  Wageningen University start campagne om malaria milieuvriendelijk uit te roeien op Rusinga in Kenia
  Nieuwe toets voorkomt onnodige bespuitingen  tegen veroorzaker zwartvruchtrot in peer 
  Akkerrand moet bloemrijker
  Stikstof uit lucht als voeding
  Genetische diversiteit van tomaat in kaart brengen
  Verbetering rassen voor kleine boeren in China

Activiteiten Meise

  Het aanbod aan activiteiten van de Plantentuin voor de komende maanden is vrij uitgebreid en divers
  Externe link Digitale nieuwsbrief Meise Nummer 32, december 2012
  Externe link Tijdschrift Dumortiera
  Externe link Nieuws uit de Plantentuin
  Externe link Niet te missen
  Externe link Plant in de kijker
  Externe link De Tuinwinkel
Eerdere opmerkelijke artikelen
  Over kruidengeneesmiddelen Implementatie EU richtlijn traditionele kruidengeneesmiddelen (pdf)
  Bouw kas voor kweken algen met CO2 uit mestvergisting en WKK Duurzame energie en groene grondstoffen met poster
  Zinkrijke voeding stap dichterbij: Onderzoekers vinden planten-genen voor zinkopname
 

Externe link NVF: Betrouwbare informatie over plantaardige geneesmiddelen - Infofyto.nl

  Externe link Stevia VERORDENING (EU) steviolglycosiden E96
Eerder nieuws
  Duurzame voedselketen vergt integrale aanpak Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding
  Twee opmerkelijke koffiesoorten, nieuw voor de wetenschap, in de Plantentuin
  Pas op voor de reuzenberenklauw, een invasieve plant, niet zonder gevaar!
  Nederlands natuurgebied bron van natuurlijke vijanden van tomatenmineermot
  Mondiale Motivatie of Europese Eigenheid? Vier scenario’s voor ggo’s in de Europese Landbouw pdf
  Wetenschappers brengen 30.000 jaar oude zaden tot leven

Nieuws over bijen

  Index
  Bijenhotel en insectenhotel
 

Dirck Outgaertsz Cluyt 1597 Van de Bijen, hare wonderlicke oorsprong

     
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel