Beginpagina van Plantaardigheden.nl

 

 

Actuele toepassingen van planten

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten
Sitemap

Leesmaar.nl
Dodoens en meer bijzondere boeken

Leeswerk.nl
Artsenijgewassen
Flora Batava

Krachtigeplanten.nl
A modern herbal: 100 medicinale planten
Massachusetts Institute of Technology

Persbericht 3 september 2013

Schadelijks suzuki-fruitvlieg in Nederland voor het eerst massaal aanwezig

In vallen op 10 locaties in het landelijke Drosophila suzukii-monitoringnetwerk zijn in de afgelopen week veel exemplaren van de zeer schadelijke suzuki-fruitvlieg gevangen.

De vangsten laten zien dat de suzuki-fruitvlieg in Nederland al wijdverspreid aanwezig is.

In de meeste vallen werden lage aantallen fruitvliegen gevonden, maar in één kersenboomgaard werden in een week tijd meer dan 450 exemplaren gevangen.

Onderzoekers van PPO, onderdeel van Wageningen UR, roepen Nederlandse fruittelers daarom op om in de komende periode extra maatregelen te nemen om besmetting te voorkomen: voer geen fruit van elders aan, laat geen overrijp fruit hangen en voer dagelijks afval af of vernietig het direct.

Monitoring

In 2012 is de suzuki-fruitvlieg Drosophila suzukii voor het eerst in Nederland gesignaleerd.

De suzuki-fruitvlieg is schadelijk doordat de vrouwtjes in staat zijn hun eieren te leggen in rijpende vruchten van een groot aantal fruitgewassen.

Vervolgens verrotten de vruchten door de vraat van de larven. In Noord-Amerika en Zuid-Europa heeft de vlieg al tot een miljoenenschade geleid.

Onderzoekers van PPO-BBF hebben daarom in samenwerking met NFO en afzetorganisaties een landelijk monitoringsnetwerk opgezet.

Op ongeveer 80 locaties in Nederland staan sinds enkele maanden vallen om de aanwezigheid van de suzuki-fruitvlieg vast te stellen.

De inhoud van de vallen wordt wekelijks bij PPO in Randwijk gecontroleerd.

Tot half augustus is er in de vallen geen enkele suzuki-fruitvlieg gevangen.

In de afgelopen weken is de situatie veranderd: op 10 verschillende locaties werden in de tweede helft van augustus exemplaren van de suzuki-fruitvlieg aangetroffen.

De vangsten werden gedaan in zwarte bes (3 verschillende percelen Zeeland), blauwe bes en kers (Gelderland).

Een speciaal geval vormen kersenboomgaarden waar in het voorjaar fruit verkocht is. Half augustus werd op 6 van zulke locaties in de Betuwe een val opgehangen.

In 5 van de 6 locaties werden suzuki-fruitvliegen gevangen.

In de meeste gevallen werden lage aantallen gevangen, maar in één kersenboomgaard werden in één val in een week tijd meer dan 450 exemplaren gevangen.

Acute actie nodig?

In alle gevallen waar suzuki-fruitvliegen zijn gevangen, gaat het om fruitpercelen waar de oogst bijna of helemaal is afgelopen.

Op die percelen is dus geen gevaar meer voor schade aan de oogst van dit jaar. Wat de vangsten betekenen voor de plaagdruk van volgend voorjaar is op dit moment niet te zeggen.

De betreffende telers zijn geïnformeerd en de onderzoekers gaan na of er een acuut risico is voor teelten in de directe omgeving.

Ook wordt onderzocht of de infectiebronnen kunnen worden achterhaald, om zo lering te trekken uit de ontstane situatie.

Uiteraard blijft PPO het verloop van de ‘vluchten’ in de komende periode volgen.

De vangsten laten zien dat de suzuki-fruitvlieg wijdverspreid aanwezig is.

Dat de eerste vangsten gedaan worden in augustus is volgens de verwachting en conform de ervaringen in het buitenland.

Op veel fruitteeltbedrijven wordt de komende maanden nog fruit geoogst, zoals herfstframbozen, bramen, aardbeien en druiven. Voor deze teelten is alertheid geboden.

Het belangrijkste instrument dat ingezet kan worden tegen de suzuki-fruitvlieg, is een goede bedrijfshygiëne.

Voor de bestrijding van deze fruitvlieg is namelijk nog geen effectief gewasbeschermingsmiddel beschikbaar.

De NFO heeft afgelopen maart een verzoek ingediend bij het ministerie van Economische Zaken voor de vrijstelling voor een effectief middel dat ook inzetbaar is in de biologische landbouw.

Dit middel wordt in veel Europese landen ingezet om de suzuki-fruitvlieg te bestrijden.

De NFO verwacht dat het ministerie snel een vrijstelling verleent nu de fruitvlieg op meerdere locaties en voor het tweede jaar is aangetroffen.

Factsheet beschikbaar

PPO heeft, in samenwerking met onder andere  de NFO, recent een factsheet uitgegeven die kan helpen om schade door Drosophila suzukii te herkennen en te voorkomen.

De facsheet is te vinden op de website van PPO: www.wageningenur.nl/ppo .

Gedrukte exemplaren zijn te bestellen via een e-mail aan receptie.randwijk@wur.nl of telefonisch via 0488-473702.

Nieuws
over actuele toepassingen van planten
Index
Nieuwe regels specerijen, kruiden en kruidenpreparaten
  Warenwetbesluit Specerijen en kruiden Geldend op 14-12-2012
  Warenwetbesluit Kruidenpreparaten Geldend op 04-01-2013
Persberichten en artikelen
  ‘Behoud, bevorder en benut het rijke bodemleven’
  Verse sla: niet van de grond, maar uit de fabriek
  Wetenschappers vinden nieuw wapen in de strijd tegen aardappelziekte phytophthora
  BIOCOMES: nieuwe duurzame gewasbestrijdingsmiddelen voor landbouw en bosbouw
  Kostbare stoffen van het land
  De boer verbouwt nu ook medicijnen
  Wageningen UR organiseert kennismiddag "Algenteelt in de glastuinbouw"
  Verbeterd gebruik van peulvruchten geeft Afrikaans landbouwsysteem een boost
  Hoe het komt, dat kiemplantjes altijd naar het licht groeien
  Besmettelijke Panama disease in banaan verspreidt zich opnieuw verder
  Ook nu nog leveren nieuwe rassen van landbouwgewassen steeds hogere opbrengsten
  Bijzondere smaak van ‘smoky’ tomaten komt door het ontbreken van één enzym
  Schadelijks suzuki-fruitvlieg in Nederland voor het eerst massaal aanwezig
  Praktijktest ‘teelt de grond uit’ met prei gestart
  Schimmel neemt losgelaten stukjes eigen celwand "in de tang" om afweer van plant te omzeilen
  Eerste Zuid-Amerikaanse plant gevonden voor reinigen zink- en cadmiumvervuilde bodems
  Groot mysterie in afweersysteem van planten ontrafeld
  Tomaten met extra vitamine C dankzij LED-belichting
  Wageningen University start campagne om malaria milieuvriendelijk uit te roeien op Rusinga in Kenia
  Nieuwe toets voorkomt onnodige bespuitingen  tegen veroorzaker zwartvruchtrot in peer 
  Akkerrand moet bloemrijker
  Stikstof uit lucht als voeding
  Genetische diversiteit van tomaat in kaart brengen
  Verbetering rassen voor kleine boeren in China

Activiteiten Meise

  Het aanbod aan activiteiten van de Plantentuin voor de komende maanden is vrij uitgebreid en divers
  Externe link Digitale nieuwsbrief Meise Nummer 32, december 2012
  Externe link Tijdschrift Dumortiera
  Externe link Nieuws uit de Plantentuin
  Externe link Niet te missen
  Externe link Plant in de kijker
  Externe link De Tuinwinkel
Eerdere opmerkelijke artikelen
  Over kruidengeneesmiddelen Implementatie EU richtlijn traditionele kruidengeneesmiddelen (pdf)
  Bouw kas voor kweken algen met CO2 uit mestvergisting en WKK Duurzame energie en groene grondstoffen met poster
  Zinkrijke voeding stap dichterbij: Onderzoekers vinden planten-genen voor zinkopname
 

Externe link NVF: Betrouwbare informatie over plantaardige geneesmiddelen - Infofyto.nl

  Externe link Stevia VERORDENING (EU) steviolglycosiden E96
Eerder nieuws
  Duurzame voedselketen vergt integrale aanpak Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding
  Twee opmerkelijke koffiesoorten, nieuw voor de wetenschap, in de Plantentuin
  Pas op voor de reuzenberenklauw, een invasieve plant, niet zonder gevaar!
  Nederlands natuurgebied bron van natuurlijke vijanden van tomatenmineermot
  Mondiale Motivatie of Europese Eigenheid? Vier scenario’s voor ggo’s in de Europese Landbouw pdf
  Wetenschappers brengen 30.000 jaar oude zaden tot leven

Nieuws over bijen

  Index
  Bijenhotel en insectenhotel
 

Dirck Outgaertsz Cluyt 1597 Van de Bijen, hare wonderlicke oorsprong

     
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel