Beginpagina van Plantaardigheden.nl

 

 

Actuele toepassingen van planten

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten
Sitemap

Leesmaar.nl
Dodoens en meer bijzondere boeken

Leeswerk.nl
Artsenijgewassen
Flora Batava

Krachtigeplanten.nl
A modern herbal: 100 medicinale planten
Massachusetts Institute of Technology

Persbericht 5 juli 2013

Praktijktest ‘teelt de grond uit’ met prei gestart

Op 3 juli is het teeltsysteem van prei op water geopend door de gedeputeerde C. van Beveren van de Provincie Zeeland onder brede belangstelling vanuit praktijk, bedrijfsleven en onderzoek.

Na jaren van onderzoek door Wageningen UR is het teeltsysteem voor prei op water ontwikkeld.

Met de opening is de grote stap gezet van onderzoek naar de praktijk.

Het systeem staat op het bedrijf van Mts Sandee in Kamperland.

Robert Sandee: ‘Wij staan open voor trends en innovaties zodat we op een verantwoorde manier onze producten kunnen telen, en zijn er dan ook trots op dat wij de praktijkproef preiteelt op water uitvoeren’.

De proef moet uitwijzen of de resultaten van de pilot in de praktijk ook herhaalbaar zijn.

Het project Teelt de grond Uit Prei is mede gefinancierd door Provincie Zeeland, Rabobank en Stichting Proeftuin Plant- en Selectiebedrijf.

Uit onderzoek in 2009-2012 is gebleken dat het goed mogelijk is om prei te telen op water, los van de ondergrond.

Voor de proeven was een teeltsysteem ontworpen met een vijver met drijvers.

Uit deze proeven bleek  dat het mogelijk is om de emissie van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen te verlagen.

Tevens leent het systeem zich op termijn voor verdergaande automatisering en mechanisering.

De praktijkproef moet uitwijzen of het teeltsysteem  in de praktijk rendabel is.

Verkoop van de prei loopt via Agrimarkt, waarbij mogelijkheden om een meerprijs te ontvangen onderzocht worden.

Opzet praktijkproef

Bij de praktijkproef is een gesloten systeem aangelegd met twee vijvers.

Overtollig systeemwater kan opgeslagen worden en elders op het bedrijf bij andere gewassen worden hergebruikt.

Bij de praktijkproef wordt gekeken naar arbeid (hoeveel uur is nodig voor planten/oogsten/schonen), duurzaamheid (nutriëntenbalans, waterverbruik, energieverbruik en gewasbescherming), economisch rendement, groeiomstandigheden (teeltduur, opbrengst kwaliteit), optreden van ziekten, en de kwaliteit zoals hoeveelheid wit aan de prei.

Breed belang voor vollegrondsgroente sector.

Dit project is van algemeen belang voor de preisector en andere vollegrondsgroente sectoren.

Het zal naast informatie over de perspectieven van het telen van groente op water ook informatie opleveren over hoe opschaling plaats moet vinden en wat de aandachtpunten zijn.

Tevens levert het een doorkijk naar de mogelijkheden van mechanisatie/automatisering.

Deze praktijkproef met prei is een belangrijk demonstratieobject voor de partijen die kennis willen maken met dit nieuwe teeltsysteem.

De uitvoering van het project is in handen van Wageningen UR, Dry hydroponics, Mts Sandee, Mts. Vollenberg en Verspartners.

Ondernemers die interesse hebben om deel te nemen, plannen te ontwikkelen voor de ontwikkeling van nieuwe teeltsystemen ‘los van de grond’, of hier zelfs al mee bezig zijn, kunnen contact opnemen met de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U) www.topsectortu.nl of www.teeltdegronduit.nl.  

Nieuws
over actuele toepassingen van planten
Index
Nieuwe regels specerijen, kruiden en kruidenpreparaten
  Warenwetbesluit Specerijen en kruiden Geldend op 14-12-2012
  Warenwetbesluit Kruidenpreparaten Geldend op 04-01-2013
Persberichten en artikelen
  ‘Behoud, bevorder en benut het rijke bodemleven’
  Verse sla: niet van de grond, maar uit de fabriek
  Wetenschappers vinden nieuw wapen in de strijd tegen aardappelziekte phytophthora
  BIOCOMES: nieuwe duurzame gewasbestrijdingsmiddelen voor landbouw en bosbouw
  Kostbare stoffen van het land
  De boer verbouwt nu ook medicijnen
  Wageningen UR organiseert kennismiddag "Algenteelt in de glastuinbouw"
  Verbeterd gebruik van peulvruchten geeft Afrikaans landbouwsysteem een boost
  Hoe het komt, dat kiemplantjes altijd naar het licht groeien
  Besmettelijke Panama disease in banaan verspreidt zich opnieuw verder
  Ook nu nog leveren nieuwe rassen van landbouwgewassen steeds hogere opbrengsten
  Bijzondere smaak van ‘smoky’ tomaten komt door het ontbreken van één enzym
  Schadelijks suzuki-fruitvlieg in Nederland voor het eerst massaal aanwezig
  Praktijktest ‘teelt de grond uit’ met prei gestart
  Schimmel neemt losgelaten stukjes eigen celwand "in de tang" om afweer van plant te omzeilen
  Eerste Zuid-Amerikaanse plant gevonden voor reinigen zink- en cadmiumvervuilde bodems
  Groot mysterie in afweersysteem van planten ontrafeld
  Tomaten met extra vitamine C dankzij LED-belichting
  Wageningen University start campagne om malaria milieuvriendelijk uit te roeien op Rusinga in Kenia
  Nieuwe toets voorkomt onnodige bespuitingen  tegen veroorzaker zwartvruchtrot in peer 
  Akkerrand moet bloemrijker
  Stikstof uit lucht als voeding
  Genetische diversiteit van tomaat in kaart brengen
  Verbetering rassen voor kleine boeren in China

Activiteiten Meise

  Het aanbod aan activiteiten van de Plantentuin voor de komende maanden is vrij uitgebreid en divers
  Externe link Digitale nieuwsbrief Meise Nummer 32, december 2012
  Externe link Tijdschrift Dumortiera
  Externe link Nieuws uit de Plantentuin
  Externe link Niet te missen
  Externe link Plant in de kijker
  Externe link De Tuinwinkel
Eerdere opmerkelijke artikelen
  Over kruidengeneesmiddelen Implementatie EU richtlijn traditionele kruidengeneesmiddelen (pdf)
  Bouw kas voor kweken algen met CO2 uit mestvergisting en WKK Duurzame energie en groene grondstoffen met poster
  Zinkrijke voeding stap dichterbij: Onderzoekers vinden planten-genen voor zinkopname
 

Externe link NVF: Betrouwbare informatie over plantaardige geneesmiddelen - Infofyto.nl

  Externe link Stevia VERORDENING (EU) steviolglycosiden E96
Eerder nieuws
  Duurzame voedselketen vergt integrale aanpak Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding
  Twee opmerkelijke koffiesoorten, nieuw voor de wetenschap, in de Plantentuin
  Pas op voor de reuzenberenklauw, een invasieve plant, niet zonder gevaar!
  Nederlands natuurgebied bron van natuurlijke vijanden van tomatenmineermot
  Mondiale Motivatie of Europese Eigenheid? Vier scenario’s voor ggo’s in de Europese Landbouw pdf
  Wetenschappers brengen 30.000 jaar oude zaden tot leven

Nieuws over bijen

  Index
  Bijenhotel en insectenhotel
 

Dirck Outgaertsz Cluyt 1597 Van de Bijen, hare wonderlicke oorsprong

     
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel