Beginpagina van Plantaardigheden.nl

 

 

Actuele toepassingen van planten

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten
Sitemap

Leesmaar.nl
Dodoens en meer bijzondere boeken

Leeswerk.nl
Artsenijgewassen
Flora Batava

Krachtigeplanten.nl
A modern herbal: 100 medicinale planten
Massachusetts Institute of Technology

Persbericht 4 juni 2012

Internationaal consortium gaat genetische diversiteit van tomaat in kaart brengen

Een internationaal consortium, geleid door Wageningen UR (University & Research centre), gaat, na de publicatie van het totale DNA van ‘de’ tomaat, het DNA van 150 verschillende types tomatenplanten in kaart brengen. Het zogenoemde “150 Tomato Genome Sequencing Project” zal een goed beeld geven van de genetische diversiteit van tomaat, het wereldwijd belangrijkste groentegewas. Het project beoogt ook de genetische code te vinden van belangrijke eigenschappen die wellicht in het verleden verloren zijn gegaan, zoals bepaalde smaakstoffen, resistentie tegen ziektes en plagen en de productie van bepaalde gezondheidsbevorderende stoffen. Met de nieuwe DNA-kennis, kunnen plantenveredelaars sneller nieuwe tomatenlijnen ontwikkelen en kan de productie van tomaten verder verduurzaamd worden.

Tomaat is economisch gezien een van de belangrijkste gewassen voor de Nederlandse veredelingsbedrijven. De Nederlandse bedrijven zijn goed voor zo’n 30% van de wereldwijde verkoop van tomatenzaden. Die veredelingsbedrijven ontwikkelen continu nieuwe tomatenrassen die voldoen aan de laatste wensen en eisen van consumenten, telers en (detail)handelaren, zoals nieuwe vormen en smaken en resistentie tegen ziekten en plagen. Op die manier zorgen de veredelingsbedrijven er bijvoorbeeld voor dat de Nederlandse tomatentelers de meest innovatieve en milieuvriendelijke producenten van tomaat zijn.

Er bestaan duizenden moderne tomatenrassen. En toch bevatten die rassen samen maar een klein deel van de wereldwijd beschikbare genetische diversiteit in tomaat. Bij de ontwikkeling van tomatenrassen kan namelijk onmogelijk tegelijkertijd op álle eigenschappen veredeld worden. De afgelopen honderd jaar is daarom veredeld op een beperkt aantal eigenschappen, waaronder  opbrengst en smaak. Daardoor is een deel van de genetische variatie, die vandaag de dag juist nuttig kan zijn, verloren gegaan. Daarbij gaat het bijvoorbeeld  om genen voor bijzondere smaak, voor de aanpassing tegen extreme klimaatomstandigheden, en voor de productie van bijzondere inhoudsstoffen die de gezondheid kunnen bevorderen.

Daarom is het belangrijk om de totale genetische diversiteit tomaat in kaart te brengen. In het 150 tomaten genoom project zullen 84 van de 150 tomatentypes onderzocht worden via zogenaamde ‘genome resequencing’. Zo maken de onderzoekers een heel precieze catalogus van de genen die in die 84 types aanwezig zijn. De onderzoekers hebben de 84 types zijn zó gekozen dat ze de totale genetische variatie vertegenwoordigen: 10 oude rassen, 40 landrassen en 30 wilde verwanten. Deze types bevatten bijvoorbeeld ronde tomaten, cherry tomaten en vlees tomaten.

De oude rassen komen uit de vijftiger en zestiger jaren van de vorige eeuw en zijn de voorouders van de tomatenrassen die nu op de markt zijn. De landrassen zijn afkomstig van de hele wereld: vanuit regio’s met bijzonder milieuomstandigheden maar ook uit genenbanken en grote amateurcollecties. De 30 wilde verwanten zijn geselecteerd uit gebieden met uiteenlopende klimaats- en groei- omstandigheden, zoals droge, vochtige, warme en koude gebieden. De genetische variatie in die wilde verwanten kan van bijzonder belang zijn voor de ontwikkeling van nieuwe rassen die geteeld kunnen worden op marginale gronden, waardoor wellicht ook in nieuwe gebieden tomaten kunnen worden geteeld.

Naast de gedetailleerde analyse van de genoemde 84 types, zal het DNA van nog eens zo’n 60 types zó bestudeerd worden dat de onderzoekers meer inzicht krijgen in de processen die een rol spelen bij de veredeling van tomaten. Met deze kennis kunnen de onderzoekers veredelingsstrategieën ontwikkelen waardoor veredeling in de toekomst op een slimmere en snellere manier kan worden uitgevoerd.

Door de nieuwe kennis uit het “150 Tomato Genome Squencing Project” kunnen unieke nieuwe rassen ontwikkeld worden met bijvoorbeeld weerstand tegen ziekten en plagen, bijzondere smaak en een hoog gehalte aan gezondheidsbevorderende stoffen. Daarnaast kunnen nieuwe rassen sneller en dus goedkoper ontwikkeld worden.

Het “150 Tomato Genome Squencing Project” is een Chinees-Nederlandse samenwerking. Het Chinese deel van het project wordt gefinancierd door  het Beijing Genomics Institute (BGI Shenzhen). Het Nederlandse deel van het project wordt gefinancierd door het TTI Groene Genetica (TTI-GG), Nederlandse en internationale veredelingsbedrijfsleven en het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). Het Nederlandse deel van het project wordt uitgevoerd door Wageningen UR.

Website van het onderzoekprogramma:  http://www.tomatogenome.net

Verdere informatie: Erik Toussaint, persvoorlichter, 06 51 56 59 49

 

‘To explore the potential of nature to improve the quality of life’. Dat is de missie van Wageningen UR (University & Research centre). Onze ruim 6.500 medewerkers en 10.000 studenten uit meer dan honderd landen werken in ons domein ‘gezonde voeding en leefomgeving’ overal ter wereld, zowel voor overheden als bedrijfsleven. De kracht van Wageningen UR ligt in de bundeling van gespecialiseerde onderzoeksinstituten, Wageningen University en hogeschool Van Hall Larenstein en in de samenwerking van de verschillende natuur- en maatschappijwetenschappelijke disciplines. Hierdoor ontstaan wetenschappelijke doorbraken die snel in de praktijk en in het onderwijs kunnen worden vertaald. Dat is de Wageningen aanpak.

 

 

Nieuws
over actuele toepassingen van planten
Index
Nieuwe regels specerijen, kruiden en kruidenpreparaten
  Warenwetbesluit Specerijen en kruiden Geldend op 14-12-2012
  Warenwetbesluit Kruidenpreparaten Geldend op 04-01-2013
Persberichten en artikelen
  ‘Behoud, bevorder en benut het rijke bodemleven’
  Verse sla: niet van de grond, maar uit de fabriek
  Wetenschappers vinden nieuw wapen in de strijd tegen aardappelziekte phytophthora
  BIOCOMES: nieuwe duurzame gewasbestrijdingsmiddelen voor landbouw en bosbouw
  Kostbare stoffen van het land
  De boer verbouwt nu ook medicijnen
  Wageningen UR organiseert kennismiddag "Algenteelt in de glastuinbouw"
  Verbeterd gebruik van peulvruchten geeft Afrikaans landbouwsysteem een boost
  Hoe het komt, dat kiemplantjes altijd naar het licht groeien
  Besmettelijke Panama disease in banaan verspreidt zich opnieuw verder
  Ook nu nog leveren nieuwe rassen van landbouwgewassen steeds hogere opbrengsten
  Bijzondere smaak van ‘smoky’ tomaten komt door het ontbreken van één enzym
  Schadelijks suzuki-fruitvlieg in Nederland voor het eerst massaal aanwezig
  Praktijktest ‘teelt de grond uit’ met prei gestart
  Schimmel neemt losgelaten stukjes eigen celwand "in de tang" om afweer van plant te omzeilen
  Eerste Zuid-Amerikaanse plant gevonden voor reinigen zink- en cadmiumvervuilde bodems
  Groot mysterie in afweersysteem van planten ontrafeld
  Tomaten met extra vitamine C dankzij LED-belichting
  Wageningen University start campagne om malaria milieuvriendelijk uit te roeien op Rusinga in Kenia
  Nieuwe toets voorkomt onnodige bespuitingen  tegen veroorzaker zwartvruchtrot in peer 
  Akkerrand moet bloemrijker
  Stikstof uit lucht als voeding
  Genetische diversiteit van tomaat in kaart brengen
  Verbetering rassen voor kleine boeren in China

Activiteiten Meise

  Het aanbod aan activiteiten van de Plantentuin voor de komende maanden is vrij uitgebreid en divers
  Externe link Digitale nieuwsbrief Meise Nummer 32, december 2012
  Externe link Tijdschrift Dumortiera
  Externe link Nieuws uit de Plantentuin
  Externe link Niet te missen
  Externe link Plant in de kijker
  Externe link De Tuinwinkel
Eerdere opmerkelijke artikelen
  Over kruidengeneesmiddelen Implementatie EU richtlijn traditionele kruidengeneesmiddelen (pdf)
  Bouw kas voor kweken algen met CO2 uit mestvergisting en WKK Duurzame energie en groene grondstoffen met poster
  Zinkrijke voeding stap dichterbij: Onderzoekers vinden planten-genen voor zinkopname
 

Externe link NVF: Betrouwbare informatie over plantaardige geneesmiddelen - Infofyto.nl

  Externe link Stevia VERORDENING (EU) steviolglycosiden E96
Eerder nieuws
  Duurzame voedselketen vergt integrale aanpak Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding
  Twee opmerkelijke koffiesoorten, nieuw voor de wetenschap, in de Plantentuin
  Pas op voor de reuzenberenklauw, een invasieve plant, niet zonder gevaar!
  Nederlands natuurgebied bron van natuurlijke vijanden van tomatenmineermot
  Mondiale Motivatie of Europese Eigenheid? Vier scenario’s voor ggo’s in de Europese Landbouw pdf
  Wetenschappers brengen 30.000 jaar oude zaden tot leven

Nieuws over bijen

  Index
  Bijenhotel en insectenhotel
 

Dirck Outgaertsz Cluyt 1597 Van de Bijen, hare wonderlicke oorsprong

     
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel