Beginpagina van Plantaardigheden.nl

 

 

Actuele toepassingen van planten

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten
Sitemap

Leesmaar.nl
Dodoens en meer bijzondere boeken

Leeswerk.nl
Artsenijgewassen
Flora Batava

Krachtigeplanten.nl
A modern herbal: 100 medicinale planten
Massachusetts Institute of Technology

Persbericht Wageningen UR Glastuinbouw 4 augustus 2010
 
Nederlands natuurgebied bron van natuurlijke vijanden van tomatenmineermot
 
Onderzoekers van Wageningen UR Glastuinbouw hebben bij veldonderzoek in het natuurgebied Kinderdijk natuurlijke vijanden gevonden van Tuta absoluta, de gevreesde tomatenmineermot. Enkele van deze natuurlijke vijanden lijken perspectief te bieden voor de biologische bestrijding van de mineermot.
 
Tuta absoluta, de tomatemineermot, komt van oorsprong voor in Zuid-Amerika, waar het een bekende plaag is op tomaat en aardappel. Sinds 2007 vormt dit insect een ernstig probleem in de Spaanse en Marokkaanse tomatenteelt. Inmiddels heeft de aantasting zich in korte tijd over het hele Middellandse Zee-gebied verspreid en vorig jaar stelde de nVWA (voorheen Plantenziektenkundige Dienst) vast dat de mot nu ook in Nederland kan worden gevonden, met name in pakstations die Zuid-Europese tomaten invoeren.
Nederlandse tomatentelers zien dit als een ernstige bedreiging. Zij vrezen dat de opmars van deze plaag een bedreiging zou kunnen worden voor het residu-arm telen, dat juist in deze teelt een belangrijk concurrentievoordeel is ten opzichte van de Spaanse en Marokkaanse productie. De sector heeft daarom aan Wageningen UR Glastuinbouw en het Produktschap Tuinbouw gevraagd alvast na te gaan of er natuurlijke vijanden zijn die Tuta absoluta in bedwang kunnen houden.
 
Lok-aas
Om te weten te komen of deze uitheemse mineerder ook in Nederland natuurlijke vijanden heeft, is Tuta absoluta als lokaas aangeboden aan de inheemse fauna. Tomatenplanten met eieren zijn daarvoor meegenomen naar Kinderdijk, een natuurgebied dat rijk is aan insecten. Onderzoekers van Wageningen UR Glastuinbouw hebben in het veld directe waarnemingen gedaan aan de activiteit van natuurlijke vijanden. Voordat de rupsen gaan verpoppen hebben zij de planten mee teruggenomen naar het laboratorium en in een kooi gezet om eventuele parasieten uit te kweken.
Planten met veel rupsen bleken als een magneet te werken op allerlei predatoren. Naast ‘gelegenheidspredatoren’ vonden de onderzoekers ook een roofwants die op tomaat goed uit de voeten kan. Verrassend was dat er meteen ook sluipwespen actief waren, waarschijnlijk afkomstig van verwante motten. Inmiddels heeft één daarvan succesvol geparasiteerd en nakomelingen opgeleverd. De sluipwesp wordt voor nader onderzoek in kweek gehouden, voorlopig op Tuta absoluta. Bij gebleken geschiktheid wordt een verwante, maar onschadelijke mot gezocht voor het ontwikkelen van een massakweek en een introductiemethode.
 
------------------------------------
1)      Natuurgebied bij Kinderdijk waar natuurlijke vijanden van de gevreesde tomatenmineermot gevonden zijn
2)      Een sluipwesp die een eitje gaat leggen tegen de rups van de tomatenmineermot, die binnenin het blad van de tomatenplant leeft, en daar van binnenuit het blad op-eet.
 
‘To explore the potential of nature to improve the quality of life’. Dat is de missie van Wageningen UR (University & Research centre). Onze ruim 6.500 medewerkers en 10.000 studenten uit meer dan honderd landen werken in ons domein ‘gezonde voeding en leefomgeving’ overal ter wereld, zowel voor overheden als bedrijfsleven. De kracht van Wageningen UR ligt in de bundeling van gespecialiseerde onderzoeksinstituten, Wageningen University en hogeschool Van Hall Larenstein en in de samenwerking van de verschillende natuur- en maatschappijwetenschappelijke disciplines. Hierdoor ontstaan wetenschappelijke doorbraken die snel in de praktijk en in het onderwijs kunnen worden vertaald. Dat is de Wageningen aanpak.
Nieuws
over actuele toepassingen van planten
Index
Nieuwe regels specerijen, kruiden en kruidenpreparaten
  Warenwetbesluit Specerijen en kruiden Geldend op 14-12-2012
  Warenwetbesluit Kruidenpreparaten Geldend op 04-01-2013
Persberichten en artikelen
  ‘Behoud, bevorder en benut het rijke bodemleven’
  Verse sla: niet van de grond, maar uit de fabriek
  Wetenschappers vinden nieuw wapen in de strijd tegen aardappelziekte phytophthora
  BIOCOMES: nieuwe duurzame gewasbestrijdingsmiddelen voor landbouw en bosbouw
  Kostbare stoffen van het land
  De boer verbouwt nu ook medicijnen
  Wageningen UR organiseert kennismiddag "Algenteelt in de glastuinbouw"
  Verbeterd gebruik van peulvruchten geeft Afrikaans landbouwsysteem een boost
  Hoe het komt, dat kiemplantjes altijd naar het licht groeien
  Besmettelijke Panama disease in banaan verspreidt zich opnieuw verder
  Ook nu nog leveren nieuwe rassen van landbouwgewassen steeds hogere opbrengsten
  Bijzondere smaak van ‘smoky’ tomaten komt door het ontbreken van één enzym
  Schadelijks suzuki-fruitvlieg in Nederland voor het eerst massaal aanwezig
  Praktijktest ‘teelt de grond uit’ met prei gestart
  Schimmel neemt losgelaten stukjes eigen celwand "in de tang" om afweer van plant te omzeilen
  Eerste Zuid-Amerikaanse plant gevonden voor reinigen zink- en cadmiumvervuilde bodems
  Groot mysterie in afweersysteem van planten ontrafeld
  Tomaten met extra vitamine C dankzij LED-belichting
  Wageningen University start campagne om malaria milieuvriendelijk uit te roeien op Rusinga in Kenia
  Nieuwe toets voorkomt onnodige bespuitingen  tegen veroorzaker zwartvruchtrot in peer 
  Akkerrand moet bloemrijker
  Stikstof uit lucht als voeding
  Genetische diversiteit van tomaat in kaart brengen
  Verbetering rassen voor kleine boeren in China

Activiteiten Meise

  Het aanbod aan activiteiten van de Plantentuin voor de komende maanden is vrij uitgebreid en divers
  Externe link Digitale nieuwsbrief Meise Nummer 32, december 2012
  Externe link Tijdschrift Dumortiera
  Externe link Nieuws uit de Plantentuin
  Externe link Niet te missen
  Externe link Plant in de kijker
  Externe link De Tuinwinkel
Eerdere opmerkelijke artikelen
  Over kruidengeneesmiddelen Implementatie EU richtlijn traditionele kruidengeneesmiddelen (pdf)
  Bouw kas voor kweken algen met CO2 uit mestvergisting en WKK Duurzame energie en groene grondstoffen met poster
  Zinkrijke voeding stap dichterbij: Onderzoekers vinden planten-genen voor zinkopname
 

Externe link NVF: Betrouwbare informatie over plantaardige geneesmiddelen - Infofyto.nl

  Externe link Stevia VERORDENING (EU) steviolglycosiden E96
Eerder nieuws
  Duurzame voedselketen vergt integrale aanpak Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding
  Twee opmerkelijke koffiesoorten, nieuw voor de wetenschap, in de Plantentuin
  Pas op voor de reuzenberenklauw, een invasieve plant, niet zonder gevaar!
  Nederlands natuurgebied bron van natuurlijke vijanden van tomatenmineermot
  Mondiale Motivatie of Europese Eigenheid? Vier scenario’s voor ggo’s in de Europese Landbouw pdf
  Wetenschappers brengen 30.000 jaar oude zaden tot leven

Nieuws over bijen

  Index
  Bijenhotel en insectenhotel
 

Dirck Outgaertsz Cluyt 1597 Van de Bijen, hare wonderlicke oorsprong

     
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel