Beginpagina van Plantaardigheden.nl

 

 

Actuele toepassingen van planten

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten
Sitemap

Leesmaar.nl
Dodoens en meer bijzondere boeken

Leeswerk.nl
Artsenijgewassen
Flora Batava

Krachtigeplanten.nl
A modern herbal: 100 medicinale planten
Massachusetts Institute of Technology

Beschrijvingen van planten

Photo copyright Henriette Kress, http://www.henriettesherbal.com

Hennep - Cannabis indica, C. sativa (L) Cannabidaceae

Google search hennep op deze website https://www.google.nl/search?q=
hennep+site:plantaardigheden.nl

Alle foto's van Cannabis op internet

Cannabis sativa in Plantago PlantIndex

Er was eens een film met de naam "Everything You Always wanted to know about sex, but were afraid to ask"  dat kan ook zo zijn voor de hennep.

Omgeven door een wereld van taboes, vage waarheden en onduidelijkheden voor wat betreft het gebruik. Een kleine poging tot helderheid is geboden.

Voor alles moeten we opmerken dat deze beschrijving er niet een is om de psychoactiviteiten van hennep te promoten. We mogen veronderstellen dat die genoegzaam bekend zijn, wel hebben we hier een zo redelijk mogelijke weergave gegeven van wat er gebeurt of gebeuren kan als men hennep recreatief gaat gebruiken. Zoals bij veel psychoactieve planten zijn er van oorsprong medische toepassingen in het geding, dat veel planten opgenomen zijn in de lijsten van de Opiumwet maakt ze voor de oppassende burger zo goed als onbereikbaar met als neveneffect dat van een opname in de Opiumwet een prijsopstuwende werking uit gaat. Hoe je ook over verdovende middelen mag denken: vergeet niet dat u vaker dan gedacht ook de zegeningen van cocaïne hebt meegemaakt als het ging om lokale verdovingen. Een glaucoompatiënt wil ook graag van zijn oogboloverdruk af en een chemopatiënt wil niet graag misselijk zijn ook de kleintjes daaronder niet. Dus een pleidooi voor opname in de farmacopee van hennep en haar producten.

Als de rook om je hoofd is verdwenen:

De namen

Wetenschappelijk: Cannabis indica, C. sativa (L) Cannabidaceae
Nederlands: Hennep, hennip,
Engels: hemp
Duits: hanf
Spaans: Marihuana, Rosamaria Canjamo
Italiaans: Canapo
Frans: Chanvre de l’inde
Pools: Konopie siewna
Deens : Hamp
Fins: Hamppu
Zweeds: Hampa
Hongaars : Vadkender
Overige synoniemen: Pot, weed, wiet, shit, Kif, hasjies-charas, dagga, macohna, ganja, bhang (meestal namen voor produkten)

Bestanddelen

Het meest in het oog springende bestanddeel van de hennep is het naar haar genoemde Delta-1 g tetrahydrocannabinol een psycho actieve stof. Verder maakt de plant zo'n 400 chemische stoffen waarvan er dikke 60 veel op THC lijken.

Het zou te gek zijn ze allen hier te noemen maar de volgende zijn voor de liefhebber wel interessant: Cannabidiol en cannabinol

De gehaltes aan THC zijn voor het “natuurlijke” kruid doorgaans 0,5 tot 3%, de Haschiesch bevat 3 -14%. De hascholie is de kampioen met 80-90 %

Apiginol-O-glucoside, vitamine C, beta-caroteen 0,06 ppm, calcium, calciumoxyde tot 16750 ppm, cannabisativine, cannflavinen, chloride 35-55 ppm, edistine, vet 269 – 358 gr/kg, vezel 165-206 gr/kg, glycocoll, histidine, ijzer 120-139 ppm, ijzeroxide, isolinoleenzuur, isovitexine-o-glucoside, linoleïne-zuur, linolenisch-zuur, magnesiumoxide, niacine (vit B), oleïne-zuur, orientine, oxyproline, fosforoxyde, fosfor, kalium 9290-14400 ppm, eiwitten 200-314 gr/kg, riboflavine tot 2 ppm, kiezeldioxyde 5475-8450 ppm, natrium tot 550 ppm, zwaveloxide, thiamine 3,5 ppm, triptofaan.

Potjeslatijn

Extractum Cannabis indicacae tot 1958 in de Nederlandse farmacopee.

Gebruik algemeen

Doorgaans wordt de hennep als genotsmiddel gebruikt. Oraal (ingenomen) wordt het (THC) vrijwel in zijn totaliteit in de bloedbaan opgenomen. Wat dus de meest efficiënte manier van gebruik is.

Gerookt wordt de helft opgenomen, een en ander afhankelijk op welke manier je hennep rookt, het uitademen van de rook en de opname door het longweefsel is daar debet aan. Echter de bloedspiegel bereikt na het roken een hogere waarde. Een vertragende factor en verantwoordelijk voor naijleffecten is de opslag van THC in lichaamsvet. Na een stevige joint kan zich na een week nog tot 30% van het THC in het lichaam bevinden.

Verder is het een goed middel ter bestrijding van pijn, bij diverse vormen van kanker. Er is wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effecten bij Multiple sclerose waarbij de uitkomsten zodanig waren dat het tij voor legalisering van het voorgestelde gebruik op komst is.

Verder wordt er onderzoek gedaan naar de positieve effecten op het voorkomen van Migraine.

Het voorkomen van misselijkheid bij het toepassen van cytostatica (lees: chemokuren) is ook heel belangrijk.

Zie ook de opmerkingen onder aan dit verhaal.

Verder is van het gebruik te melden dat het beste natuurlijke touw van hennepvezels wordt gemaakt. Vroeger was er een bloeiende hennepteelt in Nederland. In het huidige landschap van poldergebieden zijn de hennepakkers nog te onderscheidden. In de Vijfheerenlanden bijvoorbeeld -dat is het gebied tussen Everdingen, Vianen en Leerdam, zie je afwijkend van het normale beeld van weilanden van ca. 40 meter breedte en relatief smalle sloten enkele percelen die wat hoger zijn dan de rest en daarbij bredere sloten.

De sloten waren breder gemaakt om de akkers op te hogen en men kreeg dan ook meer water om de hennepstengels te kunnen laten “roten”.

Dat stonk geweldig dus zie je die speciale akkers en sloten op eerbiedige afstand van het "huisperceel".

Halverwege zo'n akker had men een schuurtje gebouwd waar men de gerote stengels over de hekel haalde. Een vergelijkbaar proces zien we bij vlas.  De vezels werden gebundeld en naar de lijnbaan in Vianen gestuurd.

Een toentertijd belangrijke industrie. Vooral omdat de scheepvaart van touwtjes aan elkaar hing. Ook de beste zeilen werden van hennep gemaakt.

De beul was ook afhankelijk van hennep, de strop werd daarom het "Hennepen Venster" genoemd.

Het zaad werd na uitpersing van de olie als veevoer gebruikt vooral als de beesten last hadden van diarree.

Als de haan niet hanig genoeg was kreeg hij ook -zij het met mate- hennepzaad te vreten. Die gebruiksmogelijkheid is ook voor mensen gekend maar: Overdaad schaadt.

Mijn zwager een fervente duivenmelker gebruikte het ook voor zijn doffers, om ze wat "op te cuusen"  want als ze een beetje hitsig zijn vliegen ze sneller op huis aan. Wat me logisch overkomt. De beestjes zijn op honkvastheid en monogamie gefokt dus “eten” ze niet makkelijk buiten de deur.

De meeste van ons zijn niet het product van zulk een fokprogramma. Dames kunnen gerust zijn: net als ik zullen de meeste mannen hennepzaad niet te vreten vinden.

Hennep bevordert de eetlust wat bij Anorexia nervosa prettig is maar gelijk moeten we daar een vraagteken bij zetten. Kijkt u graag ook naar de lijst beperkingen.

Roken heeft zijn effect binnen twee tot tien minuten volgens wetenschappelijk onderzoek, om na een half uur te pieken.

Oraal: na ‘n drie kwartier tot twee uur met een effectiviteit van 3 -10 uur afhankelijk van de THC gehalten.

Houd daarmee goed rekening bij het gebruik voor een van de nuttige toepassingen.

Alcohol en andere stimulerende middelen kunnen een versterkend en versnellend effect hebben.

Voorzichtig aan beginnen met kleine doseringen. Goed verspreid op de dag en vooral niet te gauw denken: "het werkt niet, ik neem maar een beetje meer." en niet te snel na de eerste inname, want dan komt het “trapjeseffect”. Wat partydruggebruikers ook kennen bij het getrapt innemen van bijvoorbeeld XTC. De klap kan dan hard aankomen.

Beperkingen

Het is duidelijk dat er bezwaren kleven aan het gebruik van cannabis produkten. Het eerder genoemde naijleffect is er een van. Het is daardoor niet altijd duidelijk of men voldoende, te weinig of juist teveel tot zich neemt.

Ik ben er zelf van overtuigd mede ingegeven uit eigen ervaring dat het oordeelkundige gebruik niet tot verslaving of afhankelijkheid leidt.

Dat dit wel zou zijn is totnogtoe het argument geweest om het uit de farmacopee te schrappen.

Vooral werd dit als bezwaar genoemd voor het verstrekken aan kinderen met kanker. Een kinderarts verzekerde op de radio dat kinderen daar juist helemaal niet vatbaar voor zullen zijn omdat die op latere leeftijd de geur en de smaak met de trauma's die een chemokuur meebrengen, zullen associëren. Zelfs het ontmoeten van hun behandelende arts of zorgpersoneel kan aanleiding zijn tot braakneigingen tot 15 jaar nadien. Laat staan de smaak en de effecten van hennep.

Verder wordt overmatig gebruik gezien als oorzaak van een sterk vermindert libido.

Hennep heeft ook de neiging de stemming waarin men verkeert te versterken. Dientengevolge moet als men zwaarmoedig is overmatig gebruik als genotsmiddel afraden. Een te vrolijk persoon, door hennep zo geworden, is ook niet verheffend om mee te maken. De euforie van het moment kan makkelijk plaats maken voor dufheid  en sufheid.

Concentratieverlies voor studerenden en bestuurders van auto’s, kunnen funest uitwerken. Het roken wordt eigenlijk afgeraden, de longen nemen zo sterk af in capaciteit dat ik het niet gezond acht. Rekening houden met een verhoging van het hartritme (vooral bij gebruik als genotsmiddel)

Houdt er rekening mee dat bij mensen met psychische problemen er eerder afhankelijkheidsverschijnselen kunnen optreden dan bij “mentaal gezonde” gebruikers. Naar mijn opvatting is het niet zo dat paranoia en schizofrenie het gevolg zijn van cannabis gebruik maar latent aanwezigheid daarvan een verhoogde kans geven op naar voren komen van die problemen. Cannabis misbruik gekoppeld met psychische problemen zijn een garantie voor sociaal maatschappelijke problemen.  

Standplaats

De hennep komt uit India en is niet vies van zon en warmte. Wat betreft de teelt moet het uiteindelijk gebruik in het oog gehouden worden met de voeding en vocht. Kweekt men voor de werkzame stof beperkt men het watergeven tot een minimum en beperk het geven van kalium en stikstof en geef nadruk op fosfaat en sporenelementen. Het tegenovergestelde geldt voor de vezel, hoe langer hoe mooier dus stikstof waarbij de kalium belangrijk is voor de kwaliteit van het touw. Goede doorlatende grond met een leuk gehalte aan organische stof is ideaal.

Voorkomen

Het is een plant uit de netelfamilie (Urticacae). De bladeren behoeven waarschijnlijk weinig introductie, de handvormige bladeren zijn het symbool voor menig coffeeshop. De plant is tweehuizig dat houdt in, we hebben planten met mannetjes- en vrouwtjesbloemen.In de tijd van Dodoens en Petrus Nylandt dacht men dat de mannetjes zaad gaven, maar dat werd ingegeven door de gedachte dat mannetjes de sterkste leverancier waren van de werkzame stof. Bij de hennep zijn de vrouwtjes het sterkst, ook qua vezel.De mannetjes planten verwijdert men zodra men er achterkomt dat ze zo zijn, want de vrouwelijke planten produceren minder THC wanneer de zaden bevrucht zijn. Het vergt enig inzicht om aan de bladeren te onderscheiden wat nu man en wat nu vrouwelijk is. De mannelijke bladen zijn wat smaller en spitser en zijn doorgaans ook minder behaard.

Bereiding en verkrijgbaarheid

In mijn woonplaats gelegen aan de A16 zijn diverse "coffee-shops" gevestigd.

Het komt regelmatig voor dat Franse jongelui in aftandse autootjes de stad binnenrijden en vragen om de kortste weg naar een koffie-shop. Een goedkope grap is ze door te verwijzen naar de koffie-shop van het Leger des Heils of Youth for Christ. Maar we kunnen uitzien naar verkrijgbaarheid op recept in de apotheek. Want onze minister heeft in 2002 eindelijk de mogelijkheden daartoe geschapen en gaat er eindelijk wetenschappelijk onderzoek plaats vinden. Anekdotisch zijn de toepassingen allang bekend. Eigenlijk een beetje weggegooid geld, maar ik ben de laatste om bezwaar te maken. In welke vorm de hennep verkrijgbaar zal zijn is mij nu nog niet bekend. De bereiding van thee kan als volgt plaatsvinden: Men neemt ca. 1/2 tot 1 gram Nederwiet van onbespoten kwaliteit, een paar gram boter of anders margarine en of olijfolie, voegt dit toe aan een liter water dat aan de kook is. Dit zachtjes laten doorkoken tot een minuut of 15. Afzeven in hete toestand. Deze thee gedurende de dag consumeren in hoeveelheden die net geen roes veroorzaken en toch het gewenste effect doet bereiken. Neem daarvoor een andere pot dan u gewoon bent thee te zetten. Zo kwamen mijn nichtjes zo stoned als een garnaal op school omdat mijn zwager zo slim was een hele top te nemen van enkele grammen en die in de theepot te laten trekken en naderhand niet deugdelijk te reinigen. De volgende morgen werd de Ceylon thee gezet die niet smaakte als altijd maar toch wel te drinken met het gemelde resultaat.

Een andere bereiding: men verhitte met bijvoorbeeld een elektrische verfbrander een kleine hoeveelheid wiet of haschies totdat de hars verdampt, doordat net geen pyrolyse optreedt komen er geen teerachtige verbindingen vrij zoals met het roken als een sigaret of pijp wel het geval is. De damp inhaleren met een slangetje geeft het gewenste resultaat. In "shops" zijn apparaten in diverse uitvoeringen verkrijgbaar die goed bruikbaar zijn.

Dit kan je gebruiken bij:

-              beginnende migraine
-              glaucoom ofwel verhoogde oogbal druk
-              verstijvingsverschijnselen en pijnen door Multiple sclerose
-              sterk verhoogde bloeddruk (relatief zwaar doseren)
-              misselijkheid
-              parkinson's disease
-              pijn algemeen
-              diaree
-              verminderde of te hoog libido
-              geelzucht
-              uitwendig kompressen bij kneuzingen
-              bronchiale catarh
-              astmatische aanvallen
-              blaasproblemen
-              nierklachten

Homeopathisch

Uitwendig is geen dosering bekend.

Breda, herbewerkt in mei 2012

Paul Munnik

Plantaardigheden.nu - Vragen en antwoorden en discussie

^Naar het begin van deze pagina

Planten
 
Kruidenlijstjes
Beschrijvingen van planten
  A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | MN | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z

A.van Roy

C.van der Steen

G. van Elteren

Paul Munnik

Weleda (deels met dank overgenomen)

Foto's prof. Paul Busselen
  A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Nederlandse, Latijnse en Engelse plantennamen zoeken
Nieuwe planten-soorten en -namen in Nederland
 
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel