Beginpagina van Plantaardigheden.nl

 

 

Actuele toepassingen van planten

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten
Sitemap

Leesmaar.nl
Dodoens en meer bijzondere boeken

Leeswerk.nl
Artsenijgewassen
Flora Batava

Krachtigeplanten.nl
A modern herbal: 100 medicinale planten
Massachusetts Institute of Technology

Tuinen met een meerwaarde - Nederland in kleur

Thijsse's Hof Bloemendaal

Lees tekst

Locatie

Thijsse's Hof
Mollaan 4
2061 BD Bloemendaal

Wisseling van de wacht bij Thijsse’s Hof

Henk Wijkhuisen (links) en Willem Holthuizen. FOTO EIGEN FOTO

door jan kuys

BLOEMENDAAL - Thijsse´s Hof staat aan de vooravond van enkele belangrijke wapenfeiten. Na ruim 37 jaar maakt voorzitter Willem Holthuizen (WH) plaats voor Henk Wijkhuisen (HW) en op 20 april neemt de oudste heemtuin van Europa (en sommigen zeggen van de wereld), een gloednieuw instructielokaal in gebruik.

Holthuizen is in feite al een leven lang aan Thijsse´s Hof verbonden. Hij kwam er al als jongeman, werd in 1959 lid van het bestuur, in 1968 secretaris en in 1975 voorzitter. Met de realisatie van een modern instructielokaal acht hij de tijd gekomen om het vaandel over te dragen. Henk Wijkhuisen, sinds 2010 vice-voorzitter, neemt zijn plaats over. Ook hij is een natuurman in hart en nieren. Enkele vragen voor de komende en gaande man.

Wat doet een voorzitter van Thijsse’s Hof?

WH: ,,Hij zorgt voor stabiliteit en het in stand houden van de tuin door het aansturen van de hovenier en het opbouwen van goede contacten met scholen en andere onderwijsinstituten. Dat was en is de kerntaak van het bestuur: zorgen voor de instandhouding van een grote tuin met alle planten en struiken die in deze regio in hun natuurlijke samenhang voorkomen en waar kinderen en belangstellenden makkelijk kennis mee kunnen maken.’’

Hoe gaat zoiets in zijn werk?

WH: ,,We hebben al sinds jaar en dag een beheerplan. Daar staan maatregelen in om de tuin op orde te houden. Daarover praten we met deskundigen in het bestuur en met onze hovenier.’’ HW: ,,Als we niets doen is de tuin binnen de kortste keren een beukenbos. Dat is een heel eenzijdig beeld van wat er in deze regio allemaal groeit. Daarom moet je ingrijpen. En dan nog kun je niet altijd alles laten zien. Een stuivend duin op deze plek, ja dat lukt gewoon niet.’’

Was het wel de bedoeling hier planten te behouden, die elders in de regio uitsterven?

WH: ,,Nee, absoluut niet. We zijn hier geen reddingsreservaat. We zijn vooral educatief.’’

Dan moet u heel blij zijn met het nieuwe instructielokaal!

WH: ,,Zeker! Dat is een van de zaken die we hebben kunnen regelen. Dat heeft in totaal zo´n jaar of acht gekost. Dankzij een bijdrage van de gemeente Bloemendaal van 150.000 euro hebben we dit kunnen realiseren.’’

Acht jaar? Wat een hondenbaan!

WH: ,,Zeker geen hondenbaan, wel een verantwoordelijke baan. Je hebt je verantwoordelijkheid naar het personeel en naar de meer dan vijftig vrijwilligers. Bovendien moet er altijd iemand zijn gedurende openingstijden. Als iemand zich bij jou ziek meldt, zul je zelf een vervanger moeten vinden of er zelf gaan staan. Want die tuin moet wel open. HW: ,,Het is toch een soort bedrijfje.’’

Waarom stopt u nu, mijnheer Holthuizen?

WH: ,,Ik zag zes jaar geleden mijn 70ste verjaardag naderen en op die leeftijd kun je ineens omvallen. En die tuin moet doorgaan. Daar ben ik zo lang bij betrokken geweest, dat je vindt dat Thijsse´s Hof er altijd moet blijven. En toen heb ik Henk gevonden.’’ HW: ,,Ik ben bijna in het duin geboren. De weeën van mijn moeder kwamen in de tent. Al heel jong ben ik lid geworden van de jeugdnatuurbonden en kwam ik vaak in Thijsse´s Hof. Daar heb ik veel geleerd. Het is een paradijsje.’’

U komt in een gespreid bedje terecht.

HW: ,,Ja en nee. Willem laat een prachtige heemtuin achter, maar in deze tijd is veel minder geld beschikbaar. We zullen andere financiële bronnen moeten aanboren. Zelf hebben we niet zoveel mogelijkheden om onze inkomsten te verhogen. De kunst is om te houden wat we hebben en in de geest van Thijsse verder te gaan.’’

De officiële opening van het nieuwe instructielokaal is op zaterdag 20 april. Vanaf 14 uur die dag is daar een expositie over Thijsse’s Hof te zien.

Uit Haarlems Dagblad van 13 maart 2013

Het ontstaan

Van hun website: ' Het is inmiddels meer dan 80 jaar geleden dat ik de planten- en vogeltuin in het Bloemendaalsche Bosch kado kreeg. Over de ontwikkelingen in de eerste jaren heb ik U bericht in de twee boekjes "Een jaar in Thijsse's Hof" en "Een tweede jaar in Thijsse's Hof", de laatste verscheen in 1942. De afgelopen 60 jaar heb ik het schrijven over de natuur en over de Hof in het bijzonder aan anderen overgelaten.'

Thijsse was één der eerste en belangrijkste natuurbeschermers van Nederland. Hij wist belangstelling voor al wat leeft bij veel mensen op te wekken in een periode (1900-1945) waarin natuur & milieu zeker niet centraal stonden.

Thijsse was mede-oprichter van Vogelbescherming en de Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (NNV, later KNNV).

Ontwerper

?

Doelstelling

Thijsse's Hof is een plantentuin én een vogeltuin. Maar er komen ook nog andere dieren voor. Wanneer het vogelproject aan de gang is (januari/februari) dan zijn er meer dieren die profiteren van al het gratis voedsel. In Thijsse's Hof kan men regelmatig de eekhoorn tegenkomen, altijd een leuk dier om te zien. Dit jaar overwintert er weer een paartje in de Hof. Thijsse's Hof is naast planten- en vogeltuin ook een insectentuin.
De vogels in de Hof zijn wilde vogels, die het gebiedje van de Hof aantrekkelijk vinden om te wonen of voedsel te zoeken.

Ontwikkeling

In de loop van de 80 jaar dat de Hof bestaat is de begroeiing nogal veranderd, van een groot open terrein met lage bomen er omheen naar een fors met struweel begroeid gebied midden in een bos met hoge bomen. Dat heeft op de vogelstand grote invloed gehad. Nachtegaal, fitis, grasmus, roodstaart en zomertortel zijn verdwenen als broedvogels. Lijsterachtigen, vinken, mezensoorten, roodborstjes, winterkoninkjes, houtduiven en de tjiftjaf namen toe. In de beschutte vijver fourageren regelmatig ijsvogeltjes. De grote bonte specht vestigde er zich.

De Hof kent gemiddeld ongeveer 24 soorten broedvogels en vele tientallen vogelsoorten als bezoekers. In alle seizoenen zijn wel vogels waar te nemen. In het voorjaar is er veel vogelzang, maar zelfs op een rustige winterdag word je soms verrast door een troep sijsjes hangend aan de elzenproppen bij de vijver, of een gemengde groep van allerlei mezen, goudhaantjes en vinken die de bomen en struiken afstropen op zoek naar een kleine hap. De Hof is ornithologisch beslist een aantrekkelijke plaats.

In de diverse biotoopjes bloeien verschillende soorten planten, maar altijd bloeit er wel wat. Tot in de herfst is de kleine vuurvlinder te zien, bijvoorbeeld op het kalkarme gedeelte waar de hei dan bloeit. Op de foto is de roltong goed te zien.
Het grootste deel van de Hof bestaat uit natuurlijke leefgemeenschappen zoals bos, struweel, duingrasland en begroeiingen van natte duinvalleien. Daar bepalen plantensoorten zelf de plekjes waar ze groeien en is wieden niet nodig.
Wel is jaarlijks maaien van grasland en duinvalleibegroeiingen noodzakelijk om ze in stand te houden; anders ontwikkelen ze zich mettertijd tot ruigte, struikgewas en bos. Ook moet door het regelmatig kappen van boomopslag voorkomen worden dat het struweel zich tot bos ontwikkelt.

Het bos zelf kan in principe zonder menselijk ingrijpen voortbestaan. Maar om een soortenrijke en gevarieerde ondergroei te behouden, is het nodig te voorkomen dat een te dichte boomlaag ontstaat. Dat gebeurt door af en toe te kappen.
De onkruidakker en de demonstratiestrook zijn de enige begroeiingen in de Hof waar een intensiever onderhoud, o.a. wieden, nodig is. Daar worden ook regelmatig soorten uitgezaaid of aangeplant.
In de onkruidakker kunt u allerlei fraaie onkruiden zien die vroeger onze graanakkers sierden. In de demonstratiestrook groeien vooral soorten waarvoor in de Hof geen natuurlijk milieu aanwezig is.

Actualiteit

Achtergrond voor uw bureaublad

Lees tekst
  • Klik met de rechter muisknop op de link
  • Kies Doel opslaan als
  • Kies Mijn Documenten
  • Bewaar de foto in Mijn afbeeldingen
  • Open Mijn afbeeldingen
  • Dubbelklik op de naam van de foto
  • Klik met de rechter muisknop op de foto
  • Kies Als bureaubladachtergrond gebruiken

Video online: Tuin in volle bloei

Lees tekst

Plantenfoto's. Hoe dat ook kan ziet u in dit filmpje van Thijsse's Hof Bloemendaal in volle bloei. Dat doet denken aan de zomer!

Maak ook een filmpje met gratis Microsoft PhotoStory 3

http://www.thijsseshof.nl/


Grotere kaart weergeven

^Naar het begin van deze pagina

Tuinen - Nederland en België in kleur!
Begin
  Botanische tuinen en Nationale Plantencollectie in Nederland
    Aalsmeer
    Amsterdam-Plantage
    Amsterdam V.U.
    Apeldoorn-Het Loo
    Arnhem-Burgers
    Arnhem-Openluchtmuseum
    Buitenpost
    Delden
    Delft
    Den Helder
    Doorn
    Haren
    Harskamp
    Hilversum-Pinetum
    Kerkrade
    Leiden
    Limmen
    De Lutte (Gem.Losser)
    Nijmegen
    Oudenbosch
    Pieterburen
    Putten
    Rotterdam-Blijdorp
    Rotterdam-Trompenburg
    Utrecht-Hortus
    Wageningen
    Zuidoostbeemster
  Tuinen met een meerwaarde in Nederland
    Apeldoorn-Berg en Bos
    Balkbrug
    Bloemendaal
    Boskoop-Boomkwekerijmuseum
    Boskoop-Proeftuin
    Dedemsvaart
    Eenrum
    't Harde
    Hilversum-Costeriustuin
    Hoofddorp
    Rucphen
    Steyl
    Utrecht-Oude Hortus
  Tuinen met een meerwaarde in België
    Antwerpen
    Beveren
    Bokrijk
    Eeklo
    Gent
    Groenendaal
    Kalmthout
    Leuven
    Meise
    Rendeux
    Schilde
    Tervuren
    Nieuwkerken-Waas
    Wespelaar (bij Leuven)
 
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel